Goede Doelen Loterijen NV benoemt Yvonne van Oort als commissaris

Amsterdam, 3 januari 2012 - Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. heeft per 1 januari 2012 Yvonne van Oort benoemd tot commissaris. Mevrouw Van Oort was tot en met december 2010 algemeen directeur van de Nederlandse Staatsloterij. Eerder was zij CEO bij direct marketing organisatie ECI en bekleedde zij meerdere directeursfuncties in de uitgeversbranche. Momenteel is zij werkzaam als gedelegeerd bestuurder van de Raad van Bestuur van Lannoo Meulenhoff als interim directeur bij Uitgeverij Meulenhoff Boekerij te Amsterdam.

Overige leden Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat verder uit: de heer prof. dr. Pieter Winsemius (interim voorzitter), mevrouw drs. Yasemin Tümer, de heer mr. Rob van den Bergh, de heer Henjo Hielkema MBA, mevrouw drs. Ruth Kervezee en de heer drs. Pieter van Geel.

Goede Doelen Loterijen

De Goede Doelen Loterijen hebben als missie het fondsenwerven voor goede doelen. De organisatie, waarin de Nationale Postcode Loterij samenwerkt met de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij, is een uniek voorbeeld van particulier initiatief met een breed draagvlak in de samenleving. Van de lotinleg gaat 50% naar het goede doel. Sinds 1990 is ruim 3,25 miljard euro geworven voor meer dan 175 goededoelenorganisaties.

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De RvC van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen is belast met het houden van toezicht op het (financieel) beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Holding en de drie goededoelenloterijen. De drie goededoelenloterijen bestaan uit de Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Een van de belangrijkste taken van de RvC is dat zij de definitieve toekenning bepaalt van de bijdragen aan de goededoelenorganisaties op basis van de opbrengst van deze loterijen. Ook houdt zij toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving.