Goede Doelen Loterijen en Novamedia distantiëren zich van NRC artikel

In haar berichten in de zaterdagkrant van NRC van 1 februari jl. wekt de NRC met opzet de verkeerde indruk dat de oprichters van de Postcode Loterij 78 miljoen euro zouden hebben verdiend met hun Nederlandse loterij-activiteiten. De kop op pagina 2 luidt: 'Oprichters Goede Doelen Loterijen verdienden 78 mln'. NRC heeft hiermee willens en wetens onrecht gedaan aan de werkelijkheid. Novamedia heeft in alle openheid de NRC de gevraagde informatie verschaft over de financiën van de afgelopen 25 jaar. Overigens zijn alle cijfers al jaren openbaar en staan ze op de Novamedia website.

Enkele feiten

Het overgrote deel, 50,2 miljoen euro, dat gerelateerd is aan diverse activiteiten van Novamedia in diverse landen, heeft de NRC met opzet ten onrechte ook verbonden aan de Nederlandse Goede Doelen Loterijen. Maar dat bedrag heeft dus geen enkele relatie met lotverkoop in Nederland of met de bijdragen aan goede doelen. Deze gegevens zijn bij de NRC bekend en herhaalde malen onder hun aandacht gebracht de afgelopen weken. Bovendien staan ze, zoals gezegd, in alle openheid op de website van Novamedia.

Hoe het wel zit

De ondernemingen van twee van de 4 oprichters (Jelsma en Leeman) hebben samen tot 2001 een bedrag van totaal 16,1 miljoen euro van Novamedia ontvangen wat gerelateerd kan worden aan Nederlandse licentievergoedingen en waarmee zij o.a. personeelskosten hebben betaald voor activiteiten van Novamedia. Daarnaast heeft Novamedia in totaal 12,1 miljoen euro dividend uitgekeerd tussen 1990-2008 aan de ondernemingen van de vier oprichters. Drie van de 4 oprichters zijn inmiddels niet meer bij NM betrokken. 

Boudewijn Poelmann heeft slechts 2,06% (voor 1,8 miljoen euro in 2010, zoals op de website staat) van zijn aandelen verkocht en gaat de nog resterende 19% schenken. Deze informatie is bij NRC bekend en ook op de website van Novamedia te lezen. Poelmann optellen bij andere aandeelhouders zonder vermelding hiervan is daarom een opzettelijke en schadelijke actie.
 
Na 2008 heeft Novamedia aan de ondernemingen van de oprichters helemaal geen betalingen verricht, gerelateerd aan licentie-inkomsten uit de Nederlandse Goede Doelen Loterijen. Vanaf 2008 hebben zij juist afgezien van dividend voor totaal 16,9 miljoen euro zodat een Stichting van Algemeen Belang (Novamedia Fundatie) de aandelen kon inkopen om de continuïteit van Novamedia en haar missie te borgen. Stichting de Novamedia Fundatie (voor 81% aandeelhouder van Novamedia)  heeft geen aandeelhouders en dus gaat geld en waarde gegenereerd in Novamedia niet naar een oprichter of naar welke persoon ook. Novamedia is voor de toekomst dus al volledig geworteld in zichzelf en haar mooie missie.
 
Nog twee belangrijke punten over Novamedia

  1. De NRC vermeldt wel de licentievergoeding van 2,05% die Novamedia ontvangt van de Goede Doelen Loterijen, maar niet dat die recent door deskundigen als laag beoordeeld is ten opzichte van de markt. En evenmin dat Novamedia daarbij garant staat voor de verplichting om 50% van de inleg uit lotverkoop aan het goede doel uit te keren. Zou dat percentage niet worden gehaald dan is Novamedia verantwoordelijk voor de aanvulling daarop.
  2. Ook laat de NRC bewust weg dat internationaal veel meer is geinvesteerd dan de gepubliceerde 89 miljoen euro in Zweedse en Engelse Postcode Loterijen. NRC wekt de suggestie dat de rest beschikbaar zou zijn voor privé-personen. Het tegendeel is waar, er is veel meer geïnvesteerd in het opzetten van goede doelen loterijen elders, o.a. in Duitsland, Noorwegen, Spanje, Tsjechie, Uzbekistan, Malawi, waar of loterijen nog niet van de grond zijn gekomen, of het proces van vergunningverlening nog loopt. Dat laatste gaat ook gepaard met aanzienlijke kosten.

Al deze informatie was en is openbaar en ook te lezen op de website van de Postcode Loterij en de website van Novamedia. Wij betreuren het zeer dat de NRC desondanks bewust een onjuiste weergave van cijfers heeft gepresenteerd ondanks het feit dat ook de hoofdredactie hiervan op de hoogte is gesteld.

De NRC heeft inzage gegeven maar niet gedaan met ons weerwoord wat er zou moeten gebeuren met een weerwoord: het plaatsen. Erger nog is dat één van de drie artikelen die volledig over onze organisaties gaat, notabene die met de meest misleidende kop, niet aan ons is voorgelegd. De beweringen en feitelijke onjuistheden die daarin staan konden we derhalve ook niet weerleggen.

Tenslotte: de loterij-formats en investeringen van Novamedia in binnen- en buitenland hebben tot en met 2013 geleid tot een totaalbedrag van 6,1 miljard euro dat geschonken is aan duizenden goede doelen en maatschappelijke initiatieven wereldwijd. Voor wie wil weten hoe het investeren in een betere wereld door Novamedia in zijn werk gaat, kijk eens naar de TedTalk van Dan Palotta.