Goede Doelen Loterijen van steeds groter belang

Amsterdam, 28 april 2010 - De 3 miljoen meest trouwe deelnemers van de Goede Doelen Loterijen zorgen opnieuw voor een stijging van de afdracht aan inmiddels meer dan 165 goede doelen. Met een totaalbedrag van ruim 364 miljoen euro komt een kwart van alle particuliere bijdragen aan de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij.* De organisatie groeide ook in haar 20ste jaar ononderbroken door en zal, met de Zweedse- en Britse Postcode Loterijen, in 2010 de grens van een omzet van 1 miljard doorbreken.

Het geld van de loterijen is voor de goede doelen steeds belangrijker, zeker in een tijd van bezuinigingen door sponsoren en overheid. Daarnaast is de bijdrage van de loterijen voor de organisaties vrij besteedbaar binnen hun doelstelling. Zo kan bijvoorbeeld War Child met de loterijbijdrage kinderen in Siërra Leone helpen, terwijl de voorwaarden die de overheid aan haar subsidie verbindt dit niet toestaan. En Artsen zonder Grenzen kon in 2009 direct in actie komen en medische noodhulp bieden in de Democratische Republiek Congo.

Forse stijging aanvragen steun

Opvallend over 2009 is de grote stijging in het aantal aanvragen door organisaties voor financiële steun. Boudewijn Poelmann, directievoorzitter: 'Steeds meer organisaties weten wat wij als de grootste particuliere fondsenwerver voor hen kunnen betekenen, vooral in deze tijden. Dat blijkt ook uit het aantal aanvragen dat wij bij de Postcode Loterij ontvingen om in aanmerking te komen voor steun. In 2009 steeg dat aantal aanvragen met ruim 42 procent van 255 tot 363. Met de stijging van de omzet kunnen we dit jaar opnieuw een aantal van hen structureel gaan steunen'.

Goede Doelen afdracht

De gezamenlijke opbrengst van de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij is in 2009 met 4 procent gestegen, evenals daarmee de afdracht aan de goede doelen organisaties. De goede doelen profiteerden van de opbrengst van de drie loterijen met een totale afdracht van 364 miljoen euro. Dit is de helft van de totale opbrengst loterijen (inleg) over 2009, namelijk 727 miljoen euro. De totale opbrengst loterijen en afdracht 2008 was 699 resp. 350 miljoen euro.

De Nationale Postcode Loterij droeg 257 miljoen euro af aan organisaties op het gebied van mens en natuur. De BankGiro Loterij verdeelde bijna 60 miljoen euro over culturele instellingen. De Sponsor Bingo Loterij droeg 47 miljoen euro af aan organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn en 2600 clubs en verenigingen. Deelnemers bij de Sponsor Bingo Loterij kunnen zelf kiezen welk goed doel zij steunen met de helft van hun maandelijkse inleg. Het aantal clubs en verenigingen waarvoor op deze manier wordt meegespeeld, vertoonde een aanzienlijke groei van 2300 in 2008 naar 2600 in 2009.

Prijzen

Het afgelopen jaar waren er veel prijzen uit te reiken. Bij de Postcode Loterij waren er 4.073.395 prijswinnaars. Ook deelde de Postcode Loterij aan ruim 1,6 miljoen deelnemers een led-lamp uit, om deze nieuwste energiezuinige techniek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Bij de Sponsor Bingo Loterij waren er 950.738 prijzen te verdelen, bij de BankGiro Loterij 3.505.372.

Internationaal: Zweden en Engeland/Schotland

De Zweedse zusterorganisatie van de Postcode Loterij, de Svenska PostkodLotteriet, zette haar sterke groei ook in 2009 door. De opbrengst steeg met ruim 18 procent van 166,3 miljoen euro naar 196,3 miljoen euro. 950.000 huishoudens spelen in Zweden mee met bijna 1,4 miljoen loten, wat ruim 36 procent van het totaal aantal huishoudens is. De Zweedse loterij keerde in 2009 44 miljoen euro uit aan haar goede doelen.
Eind 2009 zijn de People’s Postcode Lottery in Engeland (sinds 2005) en in Schotland (sinds 2007) samengegaan tot één loterij genaamd ‘People’s Postcode Lottery’. De groei van het aantal loten is ruim 75 procent: van 115.919 eind december 2008 naar 204.346 eind december 2009. Inmiddels is in Groot-Brittannië bijna 8 miljoen euro verdeeld onder de goede doelen.

Novamedia

Novamedia is het bedrijf achter de Nationale Postcode Loterij in Nederland, Zweden en Engeland, de BankGiro Loterij en de Sponsor Bingo Loterij en heeft als doelstelling het werven van fondsen voor goede doelen door wereldwijd goede doelen loterijen op te richten. Novamedia ontvangt een vergoeding voor de intellectuele eigendomsrechten op het Postcode Loterij-format en een vergoeding voor de directievoering. Vorig jaar ontving Novamedia in totaal ruim 16,7 miljoen euro van de Nederlandse loterijen als vergoeding voor haar diensten. Dit bedrag is voornamelijk geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van de loterij in Groot-Brittannië en expansie van het concept wereldwijd.

Novamedia organiseert de Postcode Loterijen in Zweden en Groot Brittannië. Hiervoor ontving Novamedia vorig jaar 15,6 miljoen euro.

*cijfers gebaseerd op 'Geven in Nederland 2009', prof. dr. Theo Schuyt