Goede Doelen Loterijen winnen Groene Bedrijven Award

Amsterdam, 9 mei 2012 – De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij) zijn de winnaars van de Telegraaf Top 100 Groene Bedrijven 2012. Dat maakte de Telegraaf woensdag bekend.

Ruud Koornstra (juryvoorzitter) (links) met Ruud Esser, Financieel Directeur (rechts)
Ruud Koornstra (juryvoorzitter) (links) met Ruud Esser, Financieel Directeur (rechts)


De Telegraaf reikt de Groene Bedrijven Award dit jaar voor de tweede keer uit. Met de prijs wil de krant waardering uitspreken voor een bedrijf waar duurzaamheid goed samengaat met een succesvolle bedrijfsvoering. Er werden vier prijzen uitgereikt, waarbij de Goede Doelen Loterijen de eerste prijs (de Groenst Award) ontvingen uit de handen van de jury, met als voorzitter Ruud Koornstra: "Je moet oplossingen zoeken om het onmogelijke mogelijk te maken en lef hebben om te dromen. De Goede Doelen Loterijen houden zich bezig met dromen én de oplossing. De kracht van de loterijen en hun deelnemers is dat zij 'industry shifts' mogelijk maken en mensen en organisaties verbinden."

Financieel directeur Ruud Esser, verantwoordelijk voor het MVO-beleid van de Goede Doelen Loterijen: "Onze missie is om de wereld groener en rechtvaardiger te maken door goede doelen te steunen. Uiteraard ondernemen we dan zelf ook maatschappelijk verantwoord. Ik vind het fantastisch dat de inspanningen van de afgelopen jaren om onze organisatie steeds verder te verduurzamen op deze manier erkend worden."

Website

Deze week lanceerden de Goede Doelen Loterijen de nieuwe website www.duurzameloterijen.nl. Daarmee willen de Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij de voortgang in het duurzaamheidbeleid delen en waar mogelijk anderen inspireren. Deze website komt naast het jaarlijkse MVO-verslag 'Planet First!'. Afgelopen maart verscheen de tweede editie hiervan.

Duurzame inkoopvoorwaarden

De Goede Doelen Loterijen rapporteren sinds twee jaar over hun MVO-beleid volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en gingen afgelopen jaar van niveau C+ naar niveau B+. In 2012 spreken zij met al hun leveranciers een duurzame inkoopcode af. Deze code bevat inkoopvoorwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, gezondheid, veiligheid, milieu-impact en integriteit.

Het MVO-beleid van de Goede Doelen Loterijen is gebaseerd op vier pijlers: Fair and real cost pricing, planet, people en openness. Aan de hand van die vier pijlers worden de doelen vastgesteld en gemeten. Om het MVO-beleid van de loterijen verder vorm te geven is Suzanne Derksen in april gestart als Head of International Sustainability Ambassadors. Zij werkte hiervoor onder andere als Consultant Sustainability bij KPMG. Derksen gaat dit MVO-beleid verder uitbouwen en toezien op de realisatie van de gestelde doelen, voor zowel de drie Nederlandse loterijen als de Engelse en de Zweedse Postcode Loterij en Novamedia, het bedrijf achter de Goede Doelen Loterijen.