Internationaal: Postcode Lottery Project Oceans van start

Amsterdam, 19 april - Ruim de helft van de Nederlanders realiseert zich dat de oceanen in een slechte staat verkeren. Maar een groter percentage, 66%, heeft geen idee wat zij aan die treurige staat kan doen. Dat wijst onderzoek uit van TNS Global Market Research, dat in opdracht van de Nationale Postcode Loterij is verricht. Een nieuw en groots opgezet project wil hier verandering in brengen.

Het onderzoek is onderdeel van een internationaal project om te helpen de oceanen en het leven te behouden: Postcode Lottery Project Oceans. Het project, dat € 7.000.000,- ter beschikking heeft, wil de kennis over de staat van de oceanen vergroten om de kwaliteit van de oceanen en het leven daarin te verbeteren.

Een school met vissen

Internationale aanpak

Drie organisaties hebben geld ontvangen om een extra bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van de oceanen: het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en Marine Stewardship Council (MSC). Zij werken ieder aan de volgende thema’s: bescherming van het leven in de oceanen door het instellen van zeereservaten, verduurzaming van de visindustrie en vergroting van de markt voor duurzaam gevangen vis. Postcode Lottery Project Oceans wordt gedragen door de drie Postcode Loterijen: Svenska Postkodlotteriet uit Zweden, People’s Postcode Lottery uit Groot-Brittannië en de Nationale Postcode Loterij uit Nederland.

Ernstige bedreigingen voor oceanen

Overbevissing en schadelijke vistechnieken vormen ernstige bedreigingen voor de oceanen. Marieke van Schaik, managing director van de Postcode Loterij: "Dit onderwerp verdient alle steun. De slechte staat waarin de oceanen verkeren is een van de grootste milieuzorgen van dit moment en heeft ook, nu al maar zeker in de toekomst, gevolgen voor de voedselvoorziening van miljoenen mensen. Wij willen daar graag iets aan doen.

Korte film met wedstrijd

Informatie is te vinden op de website www.projectoceans.com , waar de activiteiten van de Postcode Loterij en de deelnemende organisaties worden toegelicht. Ook is er een korte film te zien waar een wedstrijd aan verbonden is.