KPMG bevestigt dat licentievergoeding aan Novamedia voor het gebruik van format Postcode Loterij laag is

Amsterdam, 17 juli 2014 - De licentievergoeding die de Nationale Postcode Loterij jaarlijks betaalt aan Novamedia voor het gebruik van het Postcode loterij-format, is met een percentage van 2,05% ‘aan de lage kant’. Dat is de conclusie van het onderzoek dat accountantskantoor KPMG deed op verzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa). KPMG bevestigt hiermee het beleid van de onafhankelijke Raad van Commissarissen voor Nationale Postcode Loterij. De licentievergoeding wordt betaald aan Novamedia die de bedenker en eigenaar is van loterijformats, waaronder die van de Postcode Loterij. Novamedia gebruikt de loterijformats voor het wereldwijd inzamelen van geld voor goede doelen.

Vergoedingen

De Ksa heeft op 19 december 2012 een onderzoek ingesteld naar de marktconformiteit van de vergoedingen die de Nationale Postcode Loterij betaalt aan de eigenaar van het format en het merk, Novamedia.

  • De loterij betaalt sinds een onafhankelijk onderzoek in 1998 hetzelfde, niet geïndexeerde, percentage van de omzet. KPMG concludeert op basis van een internationale vergelijking:

    De licentievergoeding van 2,05% is als percentage in vergelijking hiermee eerder aan de lage kant dan aan de hoge kant.” Eerder kwam in december 2012 emeritus hoogleraar privaatrecht mr F.W. Grosheide, gespecialiseerd in auteursrecht, tot dezelfde conclusie. Zijn onderzoek wees uit dat de percentages voor licentievergoedingen vrijwel altijd variëren tussen de 2,08% en 8%. Daarmee zit de 2,05% die Nationale Postcode Loterij betaalt nog onder deze gevonden bandbreedte.
  • Onderdeel van het beleid van de onafhankelijke  Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen (waaronder de Postcode Loterij valt) is om Novamedia de directie te laten voeren van de Nationale Postcode Loterij en de beide andere goededoelenloterijen. Dit om de mogelijkheden die de licentie en merken van Novamedia bieden maximaal te benutten. De vergoeding die Novamedia ontvangt  voor de directievoering van de drie goededoelenloterijen, beoordeelt KPMG als marktconform.
  • Verder verleent Novamedia door middel van haar deskundigheden, schaalvoordeel, slagkracht en netwerk, de drie goededoelenloterijen assistentie bij het behalen van inkoopvoordelen van jaarlijks circa EUR 70 miljoen op IT oplossingen, naturaprijzen en cadeaus. De vergoeding daarvoor is door KPMG ‘aan de hoge kant’ beoordeeld. In reactie hierop heeft de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen aan de Ksa laten weten kennis te hebben genomen van deze constatering en bij het bepalen van het beleid deze afspraak over het realiseren van inkoopkortingen te heroverwegen.

Samengevat komen de conclusies van KPMG hierop neer:
Vergoeding voor: Afspraak in overeenkomst: Betaald door Postcode Loterij in 2012: Oordeel KPMG:
Gebruik en doorontwikkeling van format en merken Postcode Loterij 2,05% van de inleg € 11.9 miljoen Aan de lage kant
Directievoering drie goededoelenloterijen 798.500 euro ex btw (totaal voor 3 loterijen) € 583.000 (ex btw) Marktconform
Realiseren inkoopkortingen Max. 1,3 miljoen euro ex btw (totaal voor 3 loterijen) € 962.000 (ex btw) Aan de hoge kant

NB: daarbij geldt dat indien de loterijen niet aan de verplichte afdracht (50% aan goede doelen) kunnen voldoen door tegenvallers of budgetoverschrijdingen, Novamedia instaat voor dit risico en dat dit tekort voor Novamedia haar rekening komt. Hiermee is de afdracht aan goede doelen zeker gesteld en neemt Novamedia het bedrijfsrisico voor de loterijen op zich.

Overeenkomst

De hiervoor geschetste afspraken zoals gemaakt door de onafhankelijke Raad van Commissarissen voor de Postcode Loterij met Novamedia over de licentie- en managementvergoeding en de vergoeding voor het behalen van inkoopvoordelen, zijn vastgelegd in een Licentie – en managementovereenkomst. De onafhankelijke Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen is in 2012 tot deze afspraken gekomen met de directie van Novamedia voor een periode van vijf jaar. De Raad van Commissarissen heeft aangegeven de uitkomsten van het KPMG onderzoek mee te nemen in de verlenging vanaf 2017.