Meer reportages uit het buitenland mogelijk door steun Postcode Loterij

Managing director Marieke van Schaik van de Postcode Loterij samen met directeur Leon Willems (rechts) en manager duurzame ontwikkeling Leon van den Boogert van Free Press Unlimited (links)
Managing director Marieke van Schaik van de Postcode Loterij samen met directeur Leon Willems (rechts) en manager duurzame ontwikkeling Leon van den Boogert van Free Press Unlimited (links)

Amsterdam, 9 februari 2012 - De Nationale Postcode Loterij stelt 130.000 euro beschikbaar voor het Postcode Loterij Fonds van Free Press Unlimited. Dit is vandaag tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de loterij in het Rijksmuseum in Amsterdam bekendgemaakt. Het fonds stelt ervaren Nederlandse journalisten in de gelegenheid om reportages over mensenrechten, internationale samenwerking en natuur- en milieuvraagstukken te maken in ontwikkelingslanden. Free Press Unlimited wil betrouwbaar nieuws en informatie beschikbaar maken voor iedereen.

Tegemoetkoming journalisten

Buitenlandverslaggeving staat onder druk in Nederland. Er is geen geld voor langere reizen die uitgebreide, goed onderzochte reportages opleveren. Traditionele media schrappen de post van buitenlandverslaggeving zodat steeds minder eigen achtergrondrapportages verschijnen vanuit ontwikkelingslanden.

Met de bijdrage van de Postcode Loterij kan Free Press Unlimited uit het Postcode Loterij Fonds journalisten die een reportage in het buitenland willen maken een tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro geven voor reis- en verblijfkosten. Free Press Unlimited maakt binnen enkele maanden bekend hoe en wanneer journalisten zich kunnen aanmelden voor het fonds. Twee jaar lang kunnen journalisten een aanvraag indienen voor steun.

Eerdere resultaten

In 2010 stelde de Postcode Loterij eenzelfde bedrag beschikbaar aan het Postcode Loterij Fonds van Free Press Unlimited. Dit resulteerde in 75 reportages voor radio, televisie en geschreven pers en 100 blogs van 34 journalisten, gepubliceerd in onder meer Vrij Nederland, Elle, Trouw en Opzij.

284 miljoen euro voor mens en natuur

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij werd bekendgemaakt dat dit project van Free Press Unlimited is gehonoreerd en een eenmalige bijdrage krijgt. Sinds 1997 steunt de Postcode Loterij Free Press Unlimited structureel met een jaarlijkse bijdrage. In totaal ontving de organisatie 10,03 miljoen euro. Van ieder lot van de Postcode Loterij gaat de helft naar goede doelen op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland. Dankzij haar 2,5 miljoen deelnemers kan de Postcode Loterij over de inleg van 2011 een recordbedrag van 284 miljoen euro uitreiken aan 85 goede doelen.