Nationale Postcode Loterij maakt project Gezonde Zee mogelijk

De Nationale Postcode Loterij heeft gisteren tijdens het Goed Geld Gala in het museum Singer Laren € 1.250.000 beschikbaar gesteld voor het project Gezonde Zee van de Vereniging Kust & Zee. Het project richt zich op wrakken in de Noordzee die cruciaal zijn voor dieren in de Noordzee.

Gezonde Zee

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en verdient goede bescherming. Alleen de Waddenzee heeft de status van beschermd gebied. De naar schatting 200 scheepswrakken in de Noordzee zijn, na het verdwijnen van alle oesterbanken, de enige overgebleven harde ondergrond op de zeebodem. Deze harde ondergrond is cruciaal voor veel dieren die er een vaste woonplaats vinden of zich er voortplanten.

Door veelvuldige visserij zijn de wrakken ernstig vervuild door vistuig. Visnetten en -lijnen, die aan de wrakken zijn blijven hangen, zorgen ervoor dat de wrakken langzamerhand in vissen- en krabbenkerkhoven veranderen. Door de visnetten en -lijnen blijft jaarlijks naar schatting 1 miljoen kilo vislood achter. In het project Gezonde Zee gaat de vereniging deze wrakken met hulp van duikers en bergers schoonmaken. Daarnaast werkt de organisatie samen met de vissers en de sportvissersbond om biolijnen en loodvervangers te introduceren.

Bij het project is onderwaterfilmer Klaudi Bartelink betrokken. Haar materiaal laat zien hoe mooi het onderwaterleven in de Noordzee is en zij doet verslag van het schoonmaakproces.

270 miljoen voor mens en natuur

De Nationale Postcode Loterij keerde woensdag 9 februari tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala dankzij haar deelnemers een recordbedrag van 270 miljoen euro uit aan 83 goede doelen. Daarmee doorbreekt de grootste goededoelenloterij van Nederland de magische grens van 3 miljard euro, die in het 21-jarig bestaan in totaal is uitgekeerd.