Nederland bungelt onderaan: energiebedrijf Qurrent geeft het groene voorbeeld

Nederland blijft sterk achter in de noodzakelijke overgang naar het gebruik van groene energie. Daarom heeft Stichting DOEN samen met het Klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties in 2011 voor een bijzonder en vernieuwend energieproject 13,5 miljoen euro gekregen uit het Droomfonds van de Postcode Loterij. Met dat bedrag is door Stichting DOEN een nieuw energiebedrijf opgezet, Qurrent, dat helpt met het opwekken en besparen van energie. Klanten krijgen energie tegen kostprijs geleverd. Doel is de beweging te versnellen naar minder energiegebruik, met energie die 100% groen is en alleen in Nederland opgewekt wordt. Qurrent wil een voorbeeld stellen voor de grote energiebedrijven die massaal achter blijven. Ook de Algemene Rekenkamer heeft in april 2015 vastgesteld dat Nederland de grootste achterblijver is in Europa als het gaat om verduurzaming en de gestelde doelen voor het opwekken van duurzame energie zo niet zal halen. 

Gebrek aan lef en leiderschap

Martijn van Klaveren, woordvoerder Postcode Loterij: “We moeten ons schamen. Op dit moment is het aandeel duurzame energie in Nederland 4,5 procent, waarmee Nederland de slechtst presterende EU-lidstaat is. In Zweden is het aandeel duurzame energie zelfs al meer dan 50 procent van het totale energieverbruik. Het ontbreekt in Nederland aan voldoende lef en leiderschap om de beweging naar duurzame energie groots en radicaal aan te pakken, omdat men nog teveel gericht is op korte termijn winst. De Postcode Loterij is opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een groene, rechtvaardige wereld. Klimaatverandering is iets wat ons allemaal raakt en daarom moeten we de overgang naar groene energie versnellen. Precies om deze reden heeft de Postcode Loterij dit project van Stichting DOEN mogelijk gemaakt. Wij willen aantonen dat een ander, transparant, businessmodel op de Nederlandse energiemarkt rendabel kan zijn. Een model dat juist is gericht op minder energiegebruik en waarbij klanten groene energie tegen kostprijs krijgen geleverd.”

Onderzoek laat zien: Qurrent de beste op duurzaamheid

Qurrent heeft nu ruim 10.000 leden (versus de grote energieleveranciers die aan circa 2 miljoen klanten energie verkopen). Zij heeft 40.000 leden nodig om break-even te zijn. Volgens een onderzoek uit december 2014 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Hivos is Qurrent, samen met drie andere kleine energieleveranciers  (Windunie, Huismerk Energie en Raedthuys), de groenste energieleverancier van Nederland. Qurrent scoort op duurzaamheid de allerhoogste score: een 10. De 5 grootste energiemaatschappijen bedienen 80% van de klanten en er is maar één voldoende uitgedeeld. Dit betekent een gebrek aan verduurzaming voor het grootste deel van onze energievoorziening.

Eventuele winst bij Qurrent in de toekomst wordt door de 100% eigenaar Stichting DOEN opnieuw geïnvesteerd in duurzame initiatieven die de wereld groener en schoner maken.