Nelson Mandela 18 juli 1918 – 5 december 2013

Courage is not the absence of fear — it’s inspiring others to move beyond it

Nelson Mandela was een voorbeeld voor velen. Zijn voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid inspireerde ook de medewerkers van de Postcode Loterij.

In 2001 is Nelson Mandela onze eerste internationale ambassadeur geworden. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inspiratie gedurende al die jaren.

Bijvoorbeeld zijn betrokkenheid bij Peace Parks Foundation, een van de begunstigden van de Postcode Loterij. 

Peace Parks beschermt grensoverschrijdende natuurgebieden en ondersteunt zo ontwikkeling en stabiliteit in zuidelijk Afrika. Dit is geheel in lijn met de filosofie en het levenswerk van Nelson Mandela.

Net als iedereen over de hele wereld, sloten ook wij Mandela in ons hart.

Wij zullen Nelson Mandela missen, maar sterken ons met de gedachte dat zijn filosofie voortleeft in het werk van vele mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere wereld.