OPTA beboet loterijen voor e-mailacties uit 2009

Amsterdam, 21 maart 2013 – Vandaag zal de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bekend maken dat zij op 14 februari jl. de Goede Doelen Loterijen een boete heeft opgelegd voor het verzenden van e-mail. Volgens de toezichthouder hebben de loterijen tussen oktober 2009 en juni 2010 e-mails gestuurd aan consumenten waarvoor die consumenten wel toestemming hadden gegeven, maar welke toestemming de OPTA niet als volledig genoeg bestempelt. Daarvoor legt zij een boete op van totaal 2 ton.

Registratie van toestemming                                                                                                   Om e-mails te mogen versturen moet de verzender van commerciële informatie kunnen aantonen dat hij daarvoor voorafgaand toestemming van de ontvanger heeft gekregen. Hoewel de loterijen een uitgebreid administratiesysteem hebben waarin de toestemmingen zijn opgenomen, vond de OPTA dat zij op grond daarvan niet voldoende kon vaststellen hoe en wanneer toestemming is verkregen. Overigens, in de tussentijd hebben de loterijen een nieuw administratiesysteem in gebruik genomen.

Een vinkje zetten was niet genoeg
De loterijen vroegen indertijd toestemming aan de consument om e-mails te mogen versturen door een vinkje te vragen bij bijvoorbeeld de zin "hou mij op de hoogte van de maandelijkse trekkingsuitslagen, nieuws en acties van de Postcode Loterij". De OPTA oordeelde dat dit soort toestemmingsteksten te weinig informatie bevatten, en niet voldeden aan de eisen van de Telecomwet. Die stelt dat de toestemming "vrij, op informatie berustend en specifiek" moet zijn. De loterijen hebben de toestemmingstekst aangepast.

Doorklik-link was niet makkelijk genoeg                                                                                   Wettelijk is het zo geregeld dat als iemand iets koopt en daarbij zijn gegevens doorgeeft, de verkoper vanaf dat moment e-mails mag versturen. Bij die koop moet dan wel duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid zijn geboden aan de koper om gratis en makkelijk aan te kunnen geven dat je geen e-mails wil ontvangen. OPTA vond dat de loterijen die mogelijkheid bij de online aanschaf van een lot niet makkelijk genoeg hadden gemaakt. Zij vond ook dat het daarna voor de klant te lastig was om zich af te melden, omdat hij via een doorklik-link in een e-mail op een website kwam waar hij zich kon afmelden voor diverse soorten mails.

Martijn van Klaveren, Hoofd Communicatie & Juridische Zaken: "Dit onderzoek van de OPTA betreft een periode van enkele jaren geleden. Andere organisaties hebben in vergelijkbare gevallen eerst een waarschuwing gekregen, wij krijgen meteen een boete, waarmee het helaas uitpakt als een dure les uit het verleden Inmiddels hebben wij de communicatie naar de consumenten vereenvoudigd en verduidelijkt. We houden de OPTA goed op de hoogte van wat wij doen."

De loterijen bestuderen het besluit en beraden zich nog op een formele reactie.