OPTA: externe callcenters functioneerden onvoldoende in oktober 2009

Amsterdam, 29 september 2011 – Op 22 februari 2011 heeft OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) aan de Nationale Postcode Loterij een boete opgelegd van 62.500,- euro voor het niet naleven van de telemarketingregels in oktober 2009. OPTA houdt de loterij verantwoordelijk voor het feit dat de door haar ingeschakelde externe callcenters 73.827 mensen niet met de juiste tekst op het ‘recht van verzet’ en op het bestaan van het Bel-me-niet-register hebben gewezen. Daarnaast wordt de loterij een menselijke fout verweten waardoor twee jaar geleden 367 mensen zijn benaderd die zich bij het Bel-me-niet-register hadden geregistreerd, wat de loterij betreurt.

De loterij maakt niet alleen gebruik van externe callcenters maar heeft ook zelf een callcenter. Het eigen callcenter van de loterij heeft volgens OPTA bij haar telemarketingactiviteiten wel juist volgens de wet gehandeld door mensen actief te wijzen op hun rechten in geval van telemarketing.

De betrokken externe callcenters zijn op het moment dat de zienswijze van OPTA bij de loterij bekend was, direct door de loterij opgedragen hun werkwijze aan te passen.

De loterij heeft beroep aangetekend tegen het besluit.