Postcode Loterij draagt bij aan toekomstplan Hoge Veluwe

De Nationale Postcode Loterij heeft gisteren tijdens het Goed Geld Gala in het museum Singer Laren € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor het Nationale Park de Hoge Veluwe. Het is de hoogste gift die het Nationale Park de Hoge Veluwe ooit kreeg. Om het cultuurlandschap van het park voor de toekomst te behouden, heeft het park een plan opgesteld voor de verbetering van zowel natuur als de recreatieve voorzieningen. De Postcode Loterij investeert in het particuliere park om, met speciale aandacht voor ‘natuur & landschap’, de Hoge Veluwe klaar te maken voor de 21e eeuw.

Toekomstplan Nationale Park de Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is met 5400 hectare het grootste particulier beheerde natuurgebied in Nederland. Er is een grote diversiteit aan planten- en dierensoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten. Het park wordt jaarlijks door 500.000 mensen bezocht. Om het Nationale Park de Hoge Veluwe ook voor de toekomst te behouden, is een ambitieus toekomstplan opgesteld met drie pijlers: natuur & landschap, kunst & cultuur en de bezoeker.

Het karakter van Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat centraal in dit toekomstplan. Hiervoor is een investering nodig. Om bijvoorbeeld het stuifzandheidelandschap te verbeteren zullen tientallen hectares stuifzand gereinigd worden door het verwijderen van tankmos. Om de heideterreinen open te houden, trekken wekelijks 160 actieve vrijwilligers dennetjes uit de heide maar zijn ook andere maatregelen nodig zoals plaggen, uitstrooien van maaisel en begrazing van de heide. Dit is belangrijk omdat de (natte) heide, het stuifzand en het gemengde bos het thuis vormen van veel zeldzame dier- en plantensoorten.

270 miljoen voor mens en natuur

De Nationale Postcode Loterij keerde woensdag tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala dankzij haar deelnemers een recordbedrag van 270 miljoen euro uit aan 83 goede doelen. Daarmee doorbreekt de grootste goededoelenloterij van Nederland de magische grens van 3 miljard euro, die in het 21-jarig bestaan in totaal is uitgekeerd.