Postcode Loterij en Wereld Natuur Fonds maken duurzame draagtas

Amsterdam, 17 december 2015 – Per 1 januari wordt het gratis weggeven van plastic tasjes verboden. Dat heeft het kabinet besloten. Plastic tassen hebben grote negatieve effecten op het milieu. De Postcode Loterij en het Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen voor het maken van een duurzame Postcode Loterij Draagtas. Onder de deelnemers van de Postcode Loterij verloten zij ruim 850.000 draagtassen.

Johan van de Gronden (directeur WNF): “Het leven in de oceanen is de afgelopen 40 jaar alarmerend afgenomen door onder meer overbevissing en vervuiling. Jaarlijks wordt zo'n acht miljoen ton plastic afval in zee gedumpt. Het leven in zee is gelukkig veerkrachtig en kàn zich herstellen, maar dan moeten we wel snel maatregelen nemen. De Postcode Loterij en WNF slaan daarom de handen ineen. Met deze kleurrijke duurzame tas dragen deelnemers van de Postcode Loterij zelf alvast een steentje bij.”

Hele wijken maken kans op draagtas

Onder de deelnemers van de Postcode Loterij worden in januari en februari ruim 850.000 Postcode Loterij Draagtassen verloot. Deze tas winnen zij in de trekking van de Postcode Loterij. 

Er zijn zes verschillende draagtassen geproduceerd. De foto’s van de ijsbeer en luipaard zijn gemaakt door de beroemde Nederlandse natuurfotograaf Frans Lanting. Daarnaast zijn er ontwerpen met een groene boomkikker, een blauwe ara, een anemoonvis en een panda.

WNF en de Postcode Loterij

De Postcode Loterij steunt WNF dankzij haar deelnemers sinds 1993. WNF ontving in 2014 ruim 13,5 miljoen euro van de Postcode Loterij voor de bescherming van de wereldwijde natuur. Daarnaast ontvingen zij samen met Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland nog eens 13,5 miljoen euro voor natuurherstel van het Haringvliet.