Reactie NRC artikel 7 juni: Postcode Loterij heeft vertrouwen in neushoornproject

In februari 2014 heeft Peace Parks Foundation 14,4 miljoen euro ontvangen uit het Postcode Loterij Droomfonds om de neushoorn van de ondergang te redden. Met het Droomfonds maakt de Postcode Loterij moedige en baanbrekende projecten mogelijk. De neushoorn in Afrika heeft weinig tijd meer. De smokkel is de laatste jaren vanwege een groeiende vraag uit Azië enorm toegenomen. Per neushoornhoorn wordt 250.000 euro betaald en er zijn  enorme belangen mee gemoeid. Wij hebben alle vertrouwen in een succesvolle uitrol van het project en hopen van harte dat de uitroeiing van de neushoorn definitief een halt kan worden toegeroepen.

Het project 'Neushoorns zijn Goud Waard' betreft o.a. een innovatieve methode om smokkel tegen te gaan: het impregneren van de hoorn en deze zo waardeloos maken voor menselijk gebruik. De eerste fase van het project is het onderzoeken welke manieren het beste werken om de hoorn van de neushoorn waardeloos te maken. Onderzocht worden o.a. gps chipping, het radioactief maken van de hoorn en het optimaliseren van het impregneren van de hoorn met chemicaliën. De verwachting is dat een mix van de drie methodes het effectiefst zal zijn, afhankelijk van gebied en vegetatie. Het impregneren van de hoorn is nadrukkelijk nog steeds deel van het totale plan. Naar verwachting starten de eerste behandelingen van neushoorns in het najaar van 2014.

De toegekende 14,4 miljoen euro is niet alleen bestemd voor het waardeloos maken van de hoorn, ook bestaande methodes worden opgeschaald zoals het werken met drones en speurhonden. Daarnaast zal het Wereld Natuur Fonds binnen dit project de Wildlife Justice Commission opzetten met als doel illegale netwerken in kaart te brengen, bewijslast te delen met aanklagers in Afrika en Azië en druk uit te oefenen op de nationale autoriteiten om daders van wildlife criminaliteit op te pakken en te berechten. Deze combinatie van verschillende methodes - met als meest innovatieve en onbekende het waardeloos maken van de hoorn – moet leiden tot een drastische vermindering van het stropen van neushoorns.

Voordat de Postcode Loterij 14,4 miljoen euro schonk aan dit project heeft een zorgvuldige toekenningsprocedure plaatsgevonden. Daarbij zijn wij uitgebreid op de hoogte gebracht van de onzekerheden rond de nieuwe methodes. 'Neushoorns zijn Goud Waard' is bij uitstek een project dat in aanmerking komt voor financiering uit het Postcode Loterij Droomfonds. Met het Droomfonds financieren wij  baanbrekende en ambitieuze projecten die bij succes een doorbraak betekenen in de aanpak van een groot maatschappelijk probleem. Deze projecten gebruiken vaak innovatieve methodes die nog niet op grote schaal zijn uitgeprobeerd. En dit laatste zorgt dus ook dat de uitvoer van dit type projecten risico’s kent. In het geval van de neushoorn is duidelijk dat niets doen geen optie is als we willen dat het dier niet binnen 10 jaar uitsterft.