Reactie op besluit OPTA inzake Postcode Loterij dd. 20 december 2012

Amsterdam, 22 februari 2013 – Op 20 december jl. heeft de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) de Postcode Loterij een boete opgelegd van 250.000,- euro. Volgens de OPTA heeft de loterij tussen november 2009 en november 2010 ten onrechte mensen gebeld die in het Bel-me-niet-register (BMNR) stonden ingeschreven. Ook vindt de instantie dat de door de loterij ingehuurde callcenters in die periode niet op een juiste manier informatie over het BMNR en het recht van verzet tijdens de telefoongesprekken hebben aangeboden. De loterij dacht indertijd dat zij en de callcenters aan de regels voldeden en betreurt de beslissing en de hoge boete.

Ten eerste vindt de OPTA dat de loterij onvoldoende voor "gevraagde communicatie" heeft gezorgd. Zij stelt dat er, ondanks een gegeven toestemming van consumenten tot communicatie, geen sprake was van "een uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verzoek voor contact". Zij legt daarvoor een boete op van 150.000,- euro, wat de loterij betreurt.

De Postcode Loterij was graag 3 jaar geleden, toen dit speelde, door de OPTA hier op gewezen, net zoals de OPTA ook andere bedrijven eerst heeft geattendeerd op haar uitleg van de regels. Martijn van Klaveren, Hoofd Communicatie & Juridische Zaken: “De OPTA heeft een periode onderzocht van enkele jaren geleden, toen deze regels net van kracht waren. Inmiddels is duidelijker hoe deze regels in de praktijk moeten worden toegepast en hebben wij de communicatie naar de consumenten al lange tijd verduidelijkt. Met elkaar leren we hier van, maar het is wel een dure les."

Werkwijze externe callcenters
Ten tweede is de werkwijze indertijd van de externe callcenter door de OPTA als onvoldoende beoordeeld, waarvoor de OPTA een forse rekening uitschrijft. Van Klaveren: “De toen door onze externe callcenters gebruikte tekst “als u nog even aan de lijn blijft wordt u gewezen op uw rechten in de telemarketing’’ had achteraf volgens de OPTA letterlijk 'recht van verzet' en expliciet de mogelijkheid tot opname in het Bel-me-niet-register moeten bevatten. Natuurlijk is ook dit inmiddels aangepast. Voor het gebruik van die onvolledige introductietekst door de externe callcenters moeten wij nu 100.000 euro betalen. Gelukkig is de werkwijze van ons eigen callcenter in orde bevonden door de OPTA."

De loterij heeft op enkele punten bezwaar ingesteld bij de OPTA.