Reactie op ontwerp AMvB kansspelmarkt

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) is een betrouwbare organisatie. Zij hecht grote waarde aan duidelijke communicatie en aan tevreden deelnemers.

Het ontwerp AMvB wervings- en reclameactiviteiten bevat duidelijke regels voor kansspelreclame en draagt zo hopelijk bij om de beeldvorming over onze reclame-uitingen ten goede te keren. Bij de Goede Doelen Loterijen heeft de kwaliteit van onze marketing-uitingen onze voortdurende aandacht. Het beeld dat mensen prijzen hebben gewonnen die zij vervolgens niet krijgen, is pertinent onjuist. Dit doen wij nooit. Dit soort onduidelijkheden over reclame kunnen nu sneller uit de wereld geholpen worden.

Interne procedures verder verscherpt
Omdat de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij geen loten in de winkel verkopen, zijn wij aangewezen op de verkoop van loten via post, telefoon of internet. Om klachten te voorkomen hebben de loterijen de afgelopen jaren de interne procedures aangescherpt. Met de nieuwste technieken zijn wij in staat de consument te benaderen op de manier waarop hij dat het liefst wil; per post, telefoon of email, of helemaal niet. De postvolumes zijn zo in 2011 met 21% teruggebracht. Als iemand geen post van ons wil ontvangen, dan kan hij dat te allen tijde bij ons aangeven, of zich inschrijven bij Postfilter.

Uitspraak Reclame Code Commissie volgen wij altijd
Naast alle interne inspanningen voor verzending is ons doel dat er geen enkele klacht over een reclame-uiting wordt gedaan. Uitspraken van de Reclame Code Commissie worden altijd opgevolgd in de daaropvolgende uitingen. Een consument krijgt een uiting dus niet meer te zien, maar deze wordt aangepast aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie.

Consumentenbond
Het onderzoek van de Consumentenbond is niet illustratief voor onze tegenwoordige uitingen. Wij herkennen ons niet in de uitkomsten van dit onderzoek. Wij hebben onze procedures ter voorkoming van onduidelijkheid of irritatie sinds een paar jaar sterk aangepast en verscherpt. Dat dit tot resultaat leidt, blijkt onder meer uit het aantal toegewezen klachten bij de Reclame Code Commissie: over uitingen van de Postcode Loterij zijn in dit jaar bij de RCC slechts 2 klachten binnengekomen, waarvan er 1 is afgewezen en 1 nog in behandeling is. Ook uit continu klantenonderzoek blijkt een hoge tevredenheid. De Consumentenbond zou wat ons betreft moeten wijzen op actuele ontwikkelingen en niet op voorbije tijden. Het had de Consumentenbond gesierd indien tevens de huidige cijfers aan klachten en de neerwaartse trend hierin zouden zijn meegenomen.

Wij vragen ons af wie de 3000 door de Consumentenbond ondervraagde consumenten zijn en of deze in verhouding staan tot onze 3,5 miljoen deelnemers. Wij beantwoorden jaarlijks meer dan 1 miljoen telefoontjes en honderdduizenden mensen bezoeken ons vragenmenu op de site of sturen ons emails of stellen ons vragen via twitter (voornamelijk over prijzen, deelname). Als deelnemers een vraag hebben, kunnen ze daarvoor 5 dagen per week van 9 tot 21.00 uur telefonisch bij onze Ledenservice terecht. Zij staan zelden in de wacht en vragen beantwoorden wij zo snel en goed mogelijk.

Steun loterij steeds belangrijker
De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij vormt een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de goede doelen. De Goede Doelen Loterijen zijn trots dat zij met hun jaarlijkse bijdrage van bijna 400 miljoen euro de belangrijkste en grootste fondsenwerver van het maatschappelijk middenveld zijn en bedanken alle deelnemers voor hun steun.

Luister hier naar de reactie op Radio 1 met managing director Marieke van Schaik:
Het interview met Marieke van Schaik ›