Reactie op uitspraak in hoger beroep tegen opgelegde boete uit 2012

Amsterdam, 28 maart 2014 – Op 26 maart jl. heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in het beroep dat de loterij had ingesteld tegen een aan haar opgelegde boete uit 2012. Deze boete van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) betrof de periode november 2009 tot november 2010. Daarin zouden door de loterij mensen ten onrechte gebeld zijn, die in het Bel-me-niet-register (BMNR) stonden ingeschreven. Ook meende de ACM dat de door de loterij ingehuurde callcenters in die periode niet op een juiste manier informatie over het BMNR en het recht van verzet tijdens de telefoongesprekken hadden aangeboden. De loterij meende indertijd dat zij en de callcenters aan de regels voldeden en ging in beroep tegen de beslissing en de hoge boete. De rechtbank heeft het beroep van de loterij niet toegewezen.

De loterij was graag 4 jaar geleden, toen dit speelde, door de ACM (toen: OPTA) hier op gewezen. Martijn van Klaveren, Hoofd Communicatie: “De ACM heeft een periode onderzocht van jaren geleden, toen deze regels net van kracht waren. Inmiddels is door de uitspraken duidelijker hoe deze regels in de praktijk moeten worden toegepast en hebben wij de communicatie naar de consumenten al lange tijd geleden daaraan aangepast. Met elkaar hebben we hiervan geleerd, maar het was een dure les."

Werkwijze externe callcenters
Indertijd is de werkwijze van de externe callcenters door de ACM als onvoldoende beoordeeld, waarvoor de ACM een forse rekening uitschreef. Van Klaveren: “De toen door onze externe callcenters gebruikte tekst “als u nog even aan de lijn blijft wordt u gewezen op uw rechten in de telemarketing’’ had achteraf volgens de ACM letterlijk 'recht van verzet' en expliciet de mogelijkheid tot opname in het Bel-me-niet-register moeten bevatten. Natuurlijk is ook dit al lang aangepast. Gelukkig is de werkwijze van ons eigen callcenter in orde bevonden door de ACM."

De loterij overweegt nog welk stappen zij wil nemen tegen deze uitspraak.