Reactie op uitspraak rechter reclamebrief Nationale Postcode Loterij

De Rechtbank van Amsterdam heeft op 19 juni jl. een vonnis uitgesproken inzake een reclamebrief van eind 2010. De rechter oordeelde dat deze reclamebrief de indruk gaf dat bij aankoop van een lot men een geldbedrag cadeau kreeg.

De Postcode Loterij is het niet eens met deze uitspraak van de rechter maar zal conform het vonnis de eisers betalen. Zij zal hoger beroep instellen. In de brief stond immers dat men kans maakte op verschillende welkomstcadeaus bij aankoop van een nieuw lot. Iedere deelnemer heeft een van de welkomstcadeaus ontvangen.