Samenwerking Nationaal Comité Inhuldiging en Postcode Loterij


Samenwerking Nationaal Comite Inhuldiging en Postcode Loterij

Amsterdam, 21 maart 2013 – Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft in de Nationale Postcode Loterij een enthousiaste en betrokken partner gevonden om het Droomboek voor de Koning te gaan realiseren. Op 2 april lanceert het Comité samen met de Postcode Loterij de 'Dromensite'.

Via deze site - en een postadres - kunnen alle Nederlanders onze nieuwe Koning en elkaar gedurende vier weken inspireren met dromen voor ons land. De dromensite, als onderdeel van www.mijndroomvooronsland.nl zal op de Willem-Alexanderschool in Amstelveen gelanceerd worden.

Wie een interessante, grappige, ontroerende, ambitieuze of verrassende toekomstdroom heeft, kan deze op de dromensite uploaden of per post opsturen. De Postcode Loterij omarmt het initiatief en maakt het organisatorisch en financieel mogelijk.

Marieke van Schaik, managing director Nationale Postcode Loterij: "Wij maken dromen graag waar. De inhuldiging is een uniek moment om met alle Nederlanders te vieren dat we bij elkaar horen. Maar ook om vooruit te kijken en bij te dragen aan de toekomst van Nederland. Dat past naadloos in de missie van de Nationale Postcode Loterij: geld bijeenbrengen voor goede doelen en streven naar een land waar het goed toeven is voor iedereen. Wij hopen dit initiatief samen met het Nationaal Comité Inhuldiging tot een groot succes te maken."

Joop van den Ende, lid van het Nationaal Comité Inhuldiging, is blij met de steun van de Postcode Loterij. "We doen met 'Mijn droom voor ons land' een appèl op alle Nederlanders, inclusief de bewoners van het Caribisch gebied, om van 2 tot en met 30 april via de dromensite hun dromen te delen. Met ons, met elkaar en in het bijzonder met onze Koning, om hem zo van inspiratie te voorzien."

De vorm voor het inzenden van dromen is vrij. Het kan een wens, gedicht, tekening, schilderij, korte film, muziekstuk, uitvoering, verhaal, beeldhouwwerk of combinatie van vormen zijn. Uit een selectie van de meest inspirerende bijdragen wordt een boek samengesteld dat op 5 september 2013 aan het nieuwe Koninklijk paar wordt aangeboden. Dit boek is daarna als e-book of in een papieren versie gratis verkrijgbaar voor alle huishoudens in het Koninkrijk die daar prijs op stellen. De intentie bestaat om de dromen, die door een jury zullen worden geselecteerd, ook te vervatten in een tentoonstelling.