WRR en Socires op zoek naar grotere maatschappelijke verbondenheid

Gebrek aan normen en waarden, afname van tolerantie en respect, toename van verbaal geweld, het baart de burger zorgen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Socires zien deze zorgen en delen ze. De startbijeenkomst van het initiatief ‘Binding’ vormt vandaag de aftrap voor acht workshops die antwoorden en concrete acties beogen op te leveren. Doel: het gevoel van onbehagen, wantrouwen en buitensluiting bij de burger keren.

“De verzorgingsstaat is uitgedijd, wij onderzoeken wat de burger, de overheid en maatschappelijke organisaties kunnen doen om verbindingen te herstellen”, aldus Pieter Winsemius, lid van de WRR tijdens de startbijeenkomst.

Mevrouw Roos van Erp, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak als plaatsvervanger van minister Donner. Zij gaf de visie weer van de minister op burgerschap in de 21e eeuw. De minister pleit voor een terugtrekkende overheid om zo ruimte te geven aan de verantwoordelijke burger.

Klik hier voor het lezen van de hele speech

Het initiatief ‘Binding’ van de WRR, Socires, de Nationale Postcode Loterij en Stichting DOEN, wil antwoord geven op de veelomvattende vraag: hoe kan vorm en inhoud worden gegeven aan maatschappelijke binding in een land waar het goed toeven is voor alle inwoners? De concrete antwoorden op deze vraag zullen tot stand komen in acht workshops die in september plaatsvinden. Een breed debat met vooral mensen uit de praktijk zal daar toe leiden. Van dit initiatief van deze vier partijen volgt een eindpublicatie in het najaar. De WRR neemt deze resultaten op in haar advies ‘Vertrouwen in de burger’, dat eind 2011 aan het kabinet wordt aangeboden.

Partijen slaan handen ineen

Expertisecentrum Socires en de WRR hebben de handen ineen geslagen om deze grote vraag te onderzoeken. De Nationale Postcode Loterij en Stichting DOEN, die onder andere initiatieven en organisaties op het gebied van sociale cohesie steunen, hebben zich hierbij aangesloten. De resultaten van het initiatief gaan zij gebruiken bij het maken van verantwoorde keuzes bij het steunen van organisaties op het vlak van sociale cohesie.

Naast de plaatsvervanger van minister Donner en WRR-lid Pieter Winsemius, sprak de Britse regeringsadviseur Lord Wei over de eerste resultaten van de in het Verenigd Koninkrijk volop omarmde Big Society. De inleiding op de thematiek was in handen van de heer Van de Donk, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Schrijfster Naema Tahir sprak een column uit, waarin zij stelde dat een tekort aan binding mede het gevolg is van de beschaving en netheid van de elite die is ontaard in politieke correctheid.