Wijziging Wet op de kansspelen

Amsterdam, 27 september 2011 – De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit. Ook is ingestemd met aanvullende regelgeving ten aanzien van kansspelreclame, met als doel het voorkomen van misleiding. Zo mag reclame niet de indruk wekken dat een consument al een prijs heeft gewonnen wanneer hij daar alleen kans op maakt en ook moet worden aangegeven wat de statistische kans is op het winnen van een prijs. Sancties zullen opgelegd kunnen worden na overtreding van reclameregels.

Ook heeft de Tweede Kamer de regering opgedragen om te onderzoeken wat we kunnen leren van België ten aanzien van legalisering van online kansspelen: in België worden alleen vergunningen verleend aan online aanbieders wanneer zij ook een fysieke vestiging hebben. Een wetsvoorstel voor de legalisering van online kansspelen wordt vermoedelijk pas medio volgend jaar naar de Tweede Kamer gestuurd, maar een meerderheid in de Tweede Kamer heeft nu al aangegeven dat hier geen overhaaste stappen genomen moeten worden.

Deze aanvullende regelgeving zal hopelijk bijdragen om de negatieve beeldvorming over onze reclame-uitingen te wijzigen.

Helft naar het goede doel

De Goede Doelen Loterijen zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen. De loterijen hebben geen winstoogmerk, de helft (50%) van de lotverkoop gaat altijd naar het goede doel. Circa 31% gaat naar prijzen en 19% is bestemd voor kosten.

Meer weten?

Wilt u weten hoe deelname aan de Nationale Postcode Loterij werkt, hoe daarop toezicht wordt gehouden en over de achtergrond van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij)? Bekijk dan de feiten en cijfers over de Goede Doelen Loterijen.