• George Clooney en de Postcode Loterij
  • Kanjer van 43,9 miljoen euro valt in Sittard

    Topvisual Kanjer
  • Desmond Tutu, ambassadeur van de Postcode Loterij

Gedragscode

Op basis van de Gedrags- en reclamecode voor Kansspelaanbieders vermeldt de Nationale Postcode Loterij hierbij informatie over de volgende onderwerpen:

Verantwoorde deelname
Met vragen over hulpverlening bij kansspelverslaving kunt u zich onder andere wenden tot de Stichting AGOG. Voor meer informatie, zie www.agog.nl.

Anonimiteit prijswinnaars
In het deelnemersreglement evenals in de privacy- en cookiepolicy ligt vast hoe de Loterij dit waarborgt.

Onafhankelijk juridisch en/of financieel advies
Indien u een grote prijs wint in de Loterij zal de Loterij u voorzien van informatie over tot welke instantie u zich zou kunnen wenden voor financieel en/of juridisch advies. Voor algemene informatie kunt u zich wenden tot de Belastingdienst.

Spelverloop
Het spelverloop ligt vast in het deelnemersreglement

Kansspelbelasting
De Loterij dient van alle prijzen die meer dan 454 euro bedragen, 29% kansspelbelasting af te trekken. Deze kansspelbelasting dient door de Loterij aan de Belastingdienst afgedragen te worden. Van het bedrag dat op de rekening van de winnaar wordt overgemaakt, is de belasting dus al afgetrokken. Over prijzen 'in natura' hoeft geen kansspelbelasting te worden betaald.

Beëindiging deelname 
Indien u uw deelname aan de Nationale Postcode Loterij wenst te beëindigen, kunt u dit telefonisch, via deze website of dit schriftelijk aan ons doorgeven. Ons adres is:

Nationale Postcode Loterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam

Vermeld in uw bericht alstublieft duidelijk uw verzoek, naam, adres, rekeningnummer en uw handtekening.

Berichtgeving prijsverhoging en/of andere wijzigingen spelvoorwaarden 
Indien sprake is van een prijsverhoging dan wel van andere wijzigingen zoals spelvoorwaarden zal de Loterij deze uiterlijk een maand van tevoren aan haar deelnemers kenbaar maken. Dit soort wijzigingen vinden slechts met instemming van de Minister van Justitie plaats.

Omvang bestemming opbrengsten