• George Clooney en de Postcode Loterij
  • Kanjer van 43,9 miljoen euro valt in Sittard

    Topvisual Kanjer
  • Desmond Tutu, ambassadeur van de Postcode Loterij

Regelgeving en toezicht

De volgende externe regelgevende en controlerende organen en instrumenten spelen een rol:

Kansspelautoriteit

Per 1 april 2012 is het College van toezicht op de kansspelen vervangen door de Kansspelautoriteit (Ksa). Het takenpakket van de Ksa is uitgebreider dan dat van het College van Toezicht het geval was. Hieronder staan de belangrijkste taken opgesomd:

• verlenen van kansspelvergunningen
• toezien op naleving wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden
• optreden tegen overtredingen van de Wet op de kansspelen of vergunningsvoorwaarden, mede door het opleggen van sancties
• voorlichting geven over kansspelen en de mogelijke gevaren ervan
• coördineren van activiteiten ten aanzien van verslavingspreventie.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor het algemene kansspelbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.kansspelautoriteit.nl

Wet op de Kansspelen (WoK)
De WoK is het juridische kader waarbinnen de kansspelvergunninghouders werken. U kunt de wet hier nalezen.

Zelfregulering
De Nationale Postcode Loterij volgt de Gedrags- en de Reclamecode voor kansspelaanbieders.

Inkoopvoorwaarden en Code of Conduct
Welke inkoopvoorwaarden en Code of Conduct hanteren we?

Naast de gedrags- en reclamecode die in Nederland voor alle kansspelaanbieders geldt, heeft de Nationale Postcode Loterij ook een richtlijn opgesteld om in de informatiebehoefte van deelnemers en niet-deelnemers te voorzien.


Vergunningen en statuten Nationale Postcode Loterij
Bekijk de vergunning en statuten van de Nationale Postcode Loterij.

Toewijzingsbeleid

In het toewijzingsbeleid van de Postcode Loterij vindt u de uitgangspunten en procedure van ons toewijzingsbeleid. Lees hier het toewijzingsbeleid.