Waar vielen de Kanjers?

Grote feestvreugde bij het Kanjerfeest in Borne
PostcodeKanjer van € 16,7 miljoen