Privacystatement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio en televisie, en internet) van de Nationale Postcode Loterij N.V., de VriendenLoterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. (hierna gezamenlijk: de "Goede Doelen Loterijen"). Door het bezoeken van de websites van de Goede Doelen Loterijen en (in het geval van joint promotions) van derden en door gebruik te maken van de diensten die de Goede Doelen Loterijen u aanbieden, kan informatie over u worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement zijn opgenomen (hierna te noemen: "uw persoonsgegevens"). De Goede Doelen Loterijen gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en respecteren uw privacy. De Goede Doelen Loterijen houden zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u informeren over het privacybeleid van de Goede Doelen Loterijen en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegeven die worden verzameld.

De Goede Doelen Loterijen maken gezamenlijk gebruik van één systeem waarin de gegevens van deelnemers en oud-deelnemers zijn opgenomen. De Nationale Postcode Loterij N.V., de VriendenLoterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. zijn elk aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het verwerken van hun respectievelijke persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, oud-deelnemers en potentiële deelnemers door de Goede Doelen Loterijen is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens ("CBP") onder meldingsnummer 1320994 en is te vinden op de website van het CBP (www.cbpweb.nl).

Uw persoonsgegevens

Bij het gebruik van de websites en/of de diensten van de Goede Doelen Loterijen kunnen uw persoonsgegevens (al dan niet door derden ingeschakeld door de Goede Doelen Loterijen) worden verwerkt. Ook wordt u bij inschrijving voor deelname aan de Goede Doelen Loterijen gevraagd om uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Ook kunnen de Goede Doelen Loterijen gebruik maken van extern aangekochte bestanden met persoonsgegevens van potentiële deelnemers. Ten slotte houden de Goede Doelen Loterijen statistieken bij over het bezoek aan hun websites en de respons op (e-mail)berichten. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op hun websites, met de bedoeling de dienstverlening op deze websites optimaal in te richten.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw persoonsgegevens. De Goede Doelen Loterijen zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden. De Goede Doelen Loterijen kunnen gebruik maken van de diensten van derden die als bewerker in hun opdracht uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Indien u ingaat op een gezamenlijke actie van de Goede Doelen Loterijen en een partner van de Goede Doelen Loterijen kunnen wij uw persoonsgegevens, die bij deelname aan de actie worden verwerkt, doorgeven aan deze partner. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken indien de Goede Doelen Loterijen dat nodig achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Buiten de hiervoor genoemde gevallen, zullen de Goede Doelen Loterijen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Doel

De Goede Doelen Loterijen (of door hen ingeschakelde partners en/of bewerkers) kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 
  1. het uitvoeren van loterijen, toegevoegde spellen en andere acties verband houdende met de bedrijfsomschrijvingen van de Goede Doelen Loterijen;
  2. promotionele doeleinden;
  3. testdoeleinden;
  4. beheren van gegevens van (potentiële) deelnemers en oud-deelnemers;
  5. (digitale) verzending van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van de Goede Doelen Loterijen; en
  6. uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining.

Beveiliging

Alle persoonlijke gegevens van (oud-)deelnemers van de Goede Doelen Loterijen zijn volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen in de deelnemersadministratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Goede Doelen Loterijen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Cookies

1. Cookies op de sites van de Goede Doelen Loterijen

Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten 'cookies' op webpagina’s. De nieuwe regelgeving heeft betrekking op uw privacy. Uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij u graag over dit onderwerp.

Wij vinden het belangrijk om u zo open en volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op de websites van de Goede Doelen Loterijen: www.postcodeloterij.nl, www.bankgiroloterij.nl, www.vriendenloterij.nl en www.goededoelenloterijen.nl en daarvan afgeleide websites zoals bijvoorbeeld zomerkanjer.postcodeloterij.nl, kluizenkraker.bankgiroloterij.nl, paktuit.vriendenloterij.nl. Onderstaand vindt u daarom een uitgebreide uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich, indien gewenst, kunt afmelden voor cookies.

2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer, telefoon of tablet zet op het moment dat u de site bezoekt. Cookies zijn niet gevaarlijk: het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Door het gebruik van cookies functioneren onze websites beter. We krijgen door het gebruik van cookies meer inzicht in het gebruik van onze websites en de effectiviteit van onze media-inzet,  zoals hoe vaak en wanneer worden de websites bezocht, welk type apparaten gebruiken onze bezoekers, welke webpagina’s zijn (het meest) interessant en/of welke banners zijn (het meest) effectief.  Verder kunnen we door gebruik te maken van cookies de websites en media-inzet beter afstemmen op uw voorkeuren en interesses door het plaatsen van gerichtere advertenties en de inhoud van de websites. Dit laatste gebeurt alleen na uw toestemming.

3. Weten cookies wie u bent?

Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.

4. Wat gebeurt er als u het plaatsen van cookies standaard uitzet?

Als u ervoor kiest om cookies van de Goede Doelen Loterijen sites standaard te blokkeren, kunt u nog steeds loten bestellen en door de site browsen.

5. De Goede Doelen Loterijen kunnen de volgende cookies plaatsen: 

Cookie Naam Functie Tijd dat cookie bewaard wordt
Goede Doelen Loterijen _stCookieTest, NS_COOKIETEST en NS_SESSION Dit cookie controleert of uw computer cookies accepteert. Tot einde bezoek aan de site
JSESSION ID Dit is een technische cookie die het unieke ID van de internetsessie bevat en bijvoorbeeld zorgt dat de gekozen weergave tijdens het bezoek wordt onthouden. Tot sluiten browser
ServerID Functionele cookie die zorgt dat dezelfde sessie steeds via dezelfde server wordt geladen. Tot sluiten browser
Sitestat C1 en S1 Inzicht in het websitebezoek (anoniem). 5 jaar
Google Analytics __utma Inzicht in het websitebezoek (anoniem). 2 jaar
__utmb Inzicht in het websitebezoek (anoniem).Inzicht in het websitebezoek (anoniem). Half uur
__utmc Inzicht in het websitebezoek (anoniem). Tot sluiten browser
__utmz Inzicht in het websitebezoek (anoniem). 6 maanden
_ga Inzicht in het terugkerend websitebezoek (anoniem). 2 jaar
Inzicht in het websitebezoek (anoniem). 2 jaar
Webtrekk Wt3_eid Inzicht in het terugkerend websitebezoek (anoniem). 6 maanden
Wt3_sid Inzicht in het websitebezoek (anoniem). Tot sluiten browser
MetrixLab MetrixLabp21441 Wordt gebruikt om de voorkeur voor deelname aan het online onderzoek op de websites van de Goede Doelen Loterijen vast te leggen. 30 dagen
MetrixLabFrequencyControlp21441 Wordt gebruikt om het eerste bezoek aan het goede doel-domein vast te leggen 7 dagen
BlueConic BCPermissionLevel Geeft aan of de gebruiker wel of niet toestemming heeft gegeven voor profielopbouw 1 jaar
AWSELB Functionele cookie die verkeer verdeelt over verschillende servers (Load Balancing Cookie) 1 uur
Optimizely optimizelyEndUserId Anonieme tekenreeks om de gebruiker te herkennen. 10 jaar
optimizelyBuckets Zorgt er met behulp van de unieke tekenreeks van “optimizelyEndUserId” voor dat de bezoeker altijd dezelfde versie van een test ziet. 10 jaar
optimizelySegments Slaat op tot welke groep een bezoeker behoort om de juiste versie van een test te kunnen tonen. 10 jaar
Daisycon PHPSESSID, pdc, si_CAMPAGNEID, Campagne_ID bijv. 5173, LNT_reset Cookies die inzichtelijk maken welke door Daisycon ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max. 100 dagen
Doubleclick _drt_, id Cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. 2 jaar
Marktplaats id Cookie die inzichtelijk maakt welke door Marktplaats ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 1 jaar
Weborama AFFICHE_W, wousq, wousq_sess Cookies die inzichtelijk maken welke door Weborama ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max. 1 jaar
Facebook conversie Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 1 jaar
Amnet Anj, icu, sess, uuid2, uid Cookies die inzichtelijk maken welke door Amnet ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max. 1 jaar
DMA Hotbeacon Cookie die inzichtelijk maakt welke door DMA ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Max. 1 jaar
Google Adwords NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie die inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 1 jaar
Google Webmaster Tools WMC, PREF Functionele cookies die Google Maps gebruikt, bijvoorbeeld om inzoomen mogelijk te maken 2 jaar
BDM Id Cookie die inzichtelijk maakt welke door BDM ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 18 maanden
Mediamath pixel.mediamath Cookie die inzichtelijk maakt welke door Mediamath ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. 90 dagen
Addurance uuid2, sess Cookies die inzichtelijk maken welke door Addurance ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 1 jaar
RadiumOne ra1_uid, ra1_sid, RA1balancer Cookies die inzichtelijk maken welke door RadiumOne ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 1 jaar
AppNexus uuid2, sess, icu, anj, token, acb Cookies die inzichtelijk maken welke door AppNexus ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 1 jaar
Turn uid Cookie die inzichtelijk maakt welke door Turn ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 1 jaar
Postcodeloterij Affiliate Cookie die inzichtelijk maakt welke door de Postcodeloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
Bankgiroloterij Affiliate Cookie die inzichtelijk maakt welke door de Bankgiroloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
Vriendenloterij Affiliate Cookie die inzichtelijk maakt welke door de Vriendenloterij ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
Adform APS uid, cid Cookies die inzichtelijk maken welke door de A247 ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 jaar
Ligatus GmbH LIG_CONV_xx Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Ligatus ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max. 2 maanden
Cookies die geplaatst worden na toestemming:
Google Doubleclick ID Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt nadat u op de websites van de loterijen advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 2 jaar
BlueConic BCSessionID BCSessionID Bevat de unieke identifier van het profiel van de bezoeker. 1 jaar
Amnet remarket Fc, rds, rrs, rv, uid Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 1 jaar
Turn uid Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 1 jaar
Mediamath pixel.mediamath Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 90 dagen
DBM Id Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 18 maanden
AppNexus uuid2, sess, icu, anj, token, acb Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 1 jaar
De Goede Doelen Loterijen maken ook gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te delen via social media. Ook voor deze cookies vragen we toestemming. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Zie de links hieronder. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. De Goede Doelen Loterijen hebben daar geen invloed op.

6. Zo blokkeert u cookies

U kunt cookies blokkeren via uw internetbrowser. Zo ziet u welke internetbrowser u gebruikt:

Opt-out van cookies in:

Internet Explorer
In Internet Explorer kunt u het niveau van de cookie-filter selecteren: 
• Kies 'Extra'
• Klik op 'Internet-opties'
• Klik op het tabblad 'Privacy'
• Verplaats de schuifregelaar om uw instellingen te kiezen
Voor meer gedetailleerde privacyinstellingen klikt u op 'Geavanceerd'.

Safari
• Kies 'Voorkeuren' uit het Safari-menu
• Selecteer 'Beveiliging'
• Cookie-instellingen worden getoond
• Kies uw instellingen

Google Chrome
In Google Chrome staan standaard alle cookies aan. U kunt het gedrag van first-party en third-party cookies zelf beheren of volledig blokkeren: 
• Klik op het menu 'Extra'
• Selecteer 'Browsergegevens wissen'
• Klik op de ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’

Mozilla Firefox
In Mozilla Firefox kunt u instellen welke sites cookies mogen instellen en hoe lang ze bewaard blijven. Ook kunt u uw bestaande cookies bekijken en beheren: 
• Klik op 'Menu' en vervolgens 'Opties'
• Selecteer 'Privacy'
• Selecteer 'Cookies'

• Kies uw instellingen


Hyperlinks en advertenties van derden

De websites van de Goede Doelen Loterijen kunnen hyperlinks naar websites van anderen bevatten. De Goede Doelen Loterijen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites. 

Ook kunnen de Goede Doelen Loterijen op hun website advertenties van derden (laten) plaatsen (en in sommige gevallen in hun HTML geformatteerde nieuwsbrieven). Vaak maken deze adverteerders gebruik van cookies en webteller technologieën om de effectiviteit van de advertentie te meten. De Goede Doelen Loterijen hebben geen toegang tot de cookies, die eventueel door de adverteerders op de vaste schijf van uw computer worden geplaatst. De Goede Doelen Loterijen geven aan deze adverteerders geen persoonlijke informatie van hun deelnemers door. Op de eventueel door deze adverteerders gebruikte "tracking methodes" is het privacybeleid van de betreffende adverteerder van toepassing.
De reclamenetwerken die blijvende cookies gebruiken, kunnen u een manier bieden om aan te geven dat u geen gerichte reclame wilt ontvangen. U kunt hierover meer informatie vinden op het individuele reclamenetwerk of op de Engelstalige site Network Advertising Initiative.

Reclame-uitingen

De Goede Doelen Loterijen kunnen u, op de manier die de wet toestaat, reclame-uitingen toesturen. Indien u geen reclame-uitingen van de Goede Doelen Loterijen meer wilt ontvangen kunt u dit laten weten aan de betreffende Goede Doelen Loterij door dit hier te melden dan wel een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar deze loterij onder vermelding van ‘geen informatie’:

Nationale Postcode Loterij
Antwoordnummer 17960
1000 WR Amsterdam

BankGiro Loterij
Antwoordnummer 47546
1070 WD Amsterdam

VriendenLoterij
Antwoordnummer 116
1100 WC Amsterdam

Joint Promotions

De Goede Doelen Loterijen kunnen met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Zo kan bijvoorbeeld 1 van de Goede Doelen Loterijen samen met een derde partij een online prijsvraag aanbieden. Indien u deelneemt aan een joint promotion worden persoonsgegevens van u verwerkt (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken. Voor zover het de Goede Doelen Loterijen betreft, is dit Privacy Statement daarop van toepassing.

De persoonsgegevens die worden verkregen via joint promotions worden door de Goede Doelen Loterijen apart opgeslagen voor maximaal één jaar en gebruikt om de betreffende actie uit te voeren. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te benaderen voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen dan langer dan één jaar worden gebruikt, totdat u heeft aangegeven niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd. In dat geval zullen de noodzakelijke gegevens in een 'weigeraarsbestand' worden opgenomen en de overige persoonsgegevens niet langer worden gebruikt. De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt om selecties uit te voeren binnen bestanden die de Goede Doelen Loterijen inkopen van derde partijen. De Goede Doelen Loterijen gebruiken deze bestanden van derden voor zover dat wettelijk is toegestaan om potentiële deelnemers voor de loterij te werven. Door selecties te maken binnen deze externe bestanden op basis van deelname aan een joint promotion, zijn de Goede Doelen Loterijen beter in staat om potentiële deelnemers gerichter en duurzamer te benaderen. Dit leidt er immers toe dat de uitingen beter aansluiten op de interesses van de ontvanger en dat de Goede Doelen Loterijen minder uitingen hoeven te versturen.


Wijzigingen Privacy Statement

De Goede Doelen Loterijen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van dit Privacy Statement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen

Vragen over dit Privacy Statement van de Goede Doelen Loterijen of verzoeken tot het opvragen of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Goede Doelen Loterijen
Afdeling Ledenservice
Van Eeghenstraat 70

1071 GK Amsterdam

U kunt al uw vragen ook telefonisch stellen aan onze afdeling Ledenservice (50 cent per gesprek):

Nationale Postcode Loterij: 0900 – 300 1500

BankGiro Loterij: 0900 – 300 160

VriendenLoterij: 0900 – 300 1400

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2014.