Kanjers Van Goud

Ambassadeurs bezoeken een goededoelenproject van de Postcode Loterij in het binnen- of buitenland. Zij brengen een bezoek aan een medewerker van het goede doel en volgen hem of haar tijdens het werk. Ondertussen komt deze Kanjer van Goud voor grote verrassingen te staan. Vanaf 15 maart, 5 weken lang, op zondag om 23:40 op RTL 4.

15 maart | Solidaridad

Ambassadeur Nicolette van Dam bezoekt een project van Solidaridad in Nicaragua en El Salvador

Aan de oostkust van Nicaragua ligt het dorp Chichigalpa met de bijnaam 'Het eiland van de weduwen'. In de afgelopen 20 jaar zijn er meer dan 25.000 mannen overleden aan chronisch nierfalen. De oorzaak was lange tijd onbekend. Deze mannen werkten in de suikerrietkap waar ze 6 tot 7 dagen in de week 12 uur per dag meer dan 12.000 kilo suikerriet per dag kappen in de brandende zon.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat oververhitting, uitdroging en uitputting in combinatie met het drinken van suikerhoudende drankjes de oorzaak van dit nierfalen is. Solidaridad wil deze ‘epidemie’ stoppen door betere arbeidsomstandigheden te creëren en uitdroging tegen te gaan. Daarnaast helpt Solidaridad de bevolking met het verbeteren van de gezondheidszorg en geeft zij jongeren de mogelijkheid om zich in andere beroepen te ontplooien.

Bekijk hier de aflevering ›

22 maart | Dierenbescherming

In deze aflevering van Kanjers van Goud laat Loretta Schrijver zien dat het werk van de Dierenbescherming veelomvattend is. Zo gaat zij op pad met Jeannette, de Kanjer van deze aflevering.

Jeannette is dagelijks bezig met dieren en is iemand die zich vereerd voelt dat ze met dieren mag werken. Jeanette neemt Loretta mee op de dierenambulance, daarnaast krijgt Loretta een rondleiding in het dierenasiel de Kuipershoek in Klarenbeek. Daar ziet Loretta dat het asiel niet alleen dieren opvangt, maar dat ze ook zorgen voor de nodige medische ingrepen door een dierenarts. En het asiel doet er alles aan om zo snel mogelijk nieuwe baasjes te vinden via onder andere www.ikzoekbaas.nl. Verder gaat Loretta ook een dag mee met inspecteur Ed van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Samen met hem gaan ze op bezoek bij mensen die wel wat advies kunnen gebruiken wat betreft het dierenwelzijn.

Bekijk hier de aflevering ›

29 maart | ICCO

Caroline Tensen gaat naar Bolivia om Nadine de Vogel te ontmoeten. Nadine werkt voor ICCO en deze organisatie zorgt ervoor dat kansarme  jongeren een opleiding krijgen tot kok. Zo creëren ze de kansen voor mensen die in armoede leven.

ICCO creëert al 50 jaar kansen voor mensen die in armoede en onrecht leven. Dat doet ze door wereldwijd ondernemende mensen te steunen. In Bolivia helpt ICCO met het project Buen Apetito kwetsbare jongeren uit de stad El Alto op te leiden tot kok. Ze koken volledig met streekproducten. Als afgestudeerd kok hebben zij betere kansen op een baan. Tegelijk krijgen ook de lokale boeren meer inkomsten omdat de vraag naar hun producten groeit. 

Caroline bezoekt het boerenechtpaar Cenobio en zijn vrouw Selma. Dankzij de hulp van ICCO hebben zijn een beter leven, door tips die ze gekregen hebben om het land anders te bewerken, aan watermanagement te doen en andere producten te maken van melk, zoals kaas.

En door dit alles wordt voor de inwoners van El Alto betaalbare gezonde voeding beschikbaar.

Bekijk hier de aflevering ›

5 april | Natuurmonumenten

In deze aflevering van Kanjers Van Goud bezoekt Winston het Naardermeergebied. Beheerder Gradus Lemmen leidt Winston rond en vertelt over de geschiedenis, over wat het huidige beheer inhoudt en over de gevreesde plannen voor de aanleg van een tunnel die de A1 met de A9 zou moeten verbinden. Hij vertelt ook over het belang van het gebied voor de vogels, voor de natuur op micro en macroniveau en natuurlijk voor de mens. Ook maakt Winston kennis met de mensen van het Naardermeer, zoals de molenaar, die het waterpeil regelt, de rietsnijder die ook zorgt voor de Schotse Galloway koeien die er het hele jaar door grazen en mevrouw Mostert, die al meer dan 60 jaar aan het Naardermeer woont.

In 2015 bestaat Natuurmonumenten 110 jaar. Natuurmonumenten is in 1905 opgericht en heeft in de afgelopen 110 jaar enorm veel voor de Nederlandse natuur betekend. Maar hoe is ’t allemaal begonnen, wat is hét oermonument eigenlijk? Dat is het Naardermeer. Dit prachtige natuurgebied in ’t Gooi dreigde begin 1900 een vuilnisbelt te worden. Daarop heeft een leraar en een verzekeringsagent op allerlei manieren geld bij elkaar geschraapt en geleend en hebben ze het gebied gekocht, dit was de geboorte van Vereniging Natuurmonumenten.

Bekijk hier de aflevering ›

12 april | Het Liliane Fonds & de Leprastichting

In Zuidoost Azië hebben twee miljoen mensen te maken met voet- en loopproblemen. De oorzaken hiervan lopen uiteen van lepra, diabetes, polio en klompvoet tot verkeersongelukken en natuurrampen. Het Liliane Fonds en de Leprastichting hebben een internationaal trainingsprogramma opgezet in deze regio om mensen van goede schoenen te kunnen voorzien. Daarnaast zetten de twee organisaties een netwerk van werkplaatsen op in Vietnam, Indonesië, Burma, Laos en Cambodja met goed opgeleide orthopedische schoenmakers.

De nieuwe opleiding heeft haar basis in Hanoi in Vietnam aan de VIETCOT Universiteit. Hier is al een opleiding voor het maken van ortheses en protheses. De Nederlandse Rianne van Spijkeren leidt sinds maart 2014 twaalf studenten en 3 leraren op tot orthopedisch schoenmaker. In deze aflevering laat Rianne Gaston kennismaken met de studenten en met de verschillende onderdelen van de opleiding. De studenten zijn allemaal enorm gemotiveerd om dat wat ze leren, in hun eigen land in praktijk te brengen. In Indonesië is er bijvoorbeeld maar één orthopedisch schoenmaker en in Myanmar bedraagt de wachtlijst voor orthopedische schoenen 3 jaar. Dat er behoefte is aan orthopedisch schoeisel in Vietnam wordt duidelijk als Gaston een lepradorp bezoekt en thuiskomt bij een aantal gezinnen met kinderen met voetproblemen.


Website: www.rtl.nl/kanjersvangoud