Postcode Loterij organiseert groot wijkfeest in Vianen

Optredens van Jan Smit, Gerard Joling en Wolter Kroes - toegang gratis

Amsterdam, 3 oktober 2011 – Afgelopen weekend is de JackpotKanjer van 15 miljoen euro in Vianen gevallen. Alle deelnemers van de Postcode Loterij die in de septembertrekking meespeelden met de wijkcode 4133 zijn hiermee in de prijzen gevallen. Op vrijdag 7 oktober organiseert de Postcode Loterij voor alle bewoners van de winnende buurt een groot wijkfeest met optredens van Jan Smit, Gerard Joling en Wolter Kroes. Op dit feest maakt Gaston Starreveld, ambassadeur van de Postcode Loterij, bekend welk bedrag de wijkwinnaars per lot winnen.

Locatie en tijdstip wijkfeest
Het wijkfeest vindt plaats op vrijdag 7 oktober op Het Slijk, het parkeerterrein voor sportcentrum Helsdingen, in Vianen. Het programma begint om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 21:00 uur, het terrein is vanaf 18:30 uur geopend. Jan Smit, Gerard Joling en Wolter Kroes zorgen met hun optredens voor een feestelijke sfeer. Alle inwoners van de winnende buurt zijn welkom.

Verdeling van de prijzen
De JackpotKanjer van 15 miljoen euro bestaat uit een wijkbedrag en een postcodebedrag. Winnaars in de wijk verdelen met elkaar 5 miljoen euro. Op postcode 4133 JA binnen deze wijk is de grote klapper gevallen: 10 miljoen euro. Deelnemers met de volledig winnende postcode hebben afgelopen zaterdag al gehoord welk bedrag zij winnen. Tijdens het wijkfeest maakt Gaston Starreveld bekend hoeveel de wijkwinnaars per lot ontvangen. De verdeling van het prijzengeld is afhankelijk van de hoeveelheid verkochte loten en gebeurt op basis van het aantal Kanjerpunten die in de afgelopen negen maanden zijn opgebouwd. Hoe meer Kanjerpunten, des te groter het aandeel in de prijs.