Bent u een van de winnaars van de Kanjer van 43,7 miljoen euro?

PostcodeKanjer Amsterdam-Zuidoost
PostcodeKanjer Amsterdam-Zuidoost

Hoe wordt de Kanjer van 43,7 miljoen euro verdeeld onder de winnaars?

Alle mensen die deelnemer zijn van de Postcode Loterij en de eerste 4 winnende cijfers (= wijkcode) in hun lotnummer hebben, verdelen met elkaar 21,85 miljoen euro. Deelnemers van de Postcode Loterij die de eerste 4 winnende cijfers en de daarbij horende 2 winnende letters (= postcode) in hun lotnummer hebben, verdelen met elkaar de andere 21,85 miljoen euro. Deelnemers die winnen met hun postcode, delen niet nog een keer mee in de wijkprijs.

Wanneer weten de winnaars uit de wijk welk bedrag zij hebben gewonnen?

Winnaars die met hun wijk hebben gewonnen, horen op het Kanjerfeest dat georganiseerd wordt in de winnende wijk door de Postcode Loterij op dinsdag 6 januari, welk bedrag er per lot (met maximaal aantal Kanjerpunten) wordt uitgekeerd.

Na het Kanjerfeest zal dit ook op deze website staan. Als wijkwinnaars specifieke vragen hebben kunnen zij vanaf 2 januari bellen met onze afdeling Ledenservice (0900-300 1500, 50 cent per gesprek, maandag-vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.30 uur). Alle gecommuniceerde bedragen zijn onder voorbehoud totdat het gewonnen bedrag is overgemaakt.

Hoeveel mensen wonen er in de winnende wijk?

Op 1 januari is bekendgemaakt waar de Kanjer is gevallen. Op dit moment zijn we druk bezig uit te zoeken hoeveel winnaars er zijn. Dat is precies werk: we controleren alle winnaars en of veranderingen, zoals verhuizingen, allemaal goed zijn doorgevoerd. Dit alles is van invloed op de uiteindelijke verdeling.Tijdens het Kanjerfeest op dinsdag 6 januari wordt bekendgemaakt welk bedrag de winnaars in de wijk per lot (met maximaal aantal Kanjerpunten) uitgekeerd krijgen.

De deelnemers uit de winnende postcode krijgen al wel op 1 januari te horen welk bedrag zij hebben gewonnen.

Hoe weet de deelnemer of hij meespeelt in de winnende postcode?

Mensen die vermoeden dat zij ook tot de winnaars behoren, kunnen het beste op hun bankafschrift nakijken of de Postcode Loterij de inleg voor de decembertrekking heeft geïncasseerd voor het lot met de winnende postcode. Als er via iDEAL is betaald, staat in de bevestigingsbrief of e-mail het lotnummer van de postcode waarmee meegespeeld is.

Hoeveel geld ontvangen de deelnemers uit de winnende postcode van de Kanjer?

De winnaars uit de winnende postcode krijgen op 1 januari te horen hoeveel zij winnen. Zij krijgen thuis van Caroline Tensen, Quinty Trustfull, Nicolette van Dam, Martijn Krabbé of Gaston Starreveld een cheque overhandigd met daarop het gewonnen bedrag.

Wanneer worden de geldbedragen uitgekeerd aan de winnaars?

Iedereen die wint, krijgt het gewonnen bedrag binnen een paar weken op zijn/haar rekening gestort. Dit zal uiterlijk eind januari zijn.

Wat zijn Kanjerpunten en hoe verkrijg je die?

Kanjerpunten zijn als het ware spaarpunten. Elke deelnemer die vast meespeelt met de Postcode Loterij, krijgt automatisch per trekking 1 Kanjerpunt per lot toegekend. Elk jaar begin je in januari op nul met het sparen van Kanjerpunten. Voor de trekking van de PostcodeKanjer hebben deelnemers maximaal 14 Kanjerpunten per lot kunnen sparen (12 maandelijkse trekkingen + 2 extra trekkingen van juli en december = 14). Kortom, hoe langer een lot meespeelt gedurende een jaar, hoe meer Kanjerpunten en hoe groter een aandeel in de prijs.

Hoe verhouden Kanjerpunten zich tot het aantal loten waarmee mensen spelen?

Per lot per trekking sparen deelnemers één Kanjerpunt. Dus deelnemers die het afgelopen jaar meespeelden met 1 lot en aan alle 14 trekkingen deelnamen, winnen hetzelfde bedrag als iemand die in december eenmalig 14 loten heeft gekocht.

Komt er ook een Kanjerfeest?

Op dinsdag 6 januari organiseren we een groot Kanjerfeest in de winnende wijk van de Kanjer van 43,7 miljoen euro. Op dit feest maken we bekend hoeveel geld de winnaars met de juiste wijkcode per lot ontvangen. Artiesten die optreden op het Kanjerfeest zijn: Nielson, Wolter Kroes en Xander de Buisonjé. We moeten nog met de gemeente om de tafel om een vergunning en een locatie te regelen. Door middel van flyeracties en posters in de wijk en via een bericht op deze website informeren we de wijkbewoners de komende dagen over de locatie en het tijdstip van het Kanjerfeest. Toegang zal gratis zijn en iedereen uit de winnende wijk is welkom.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u vanaf 2 januari contact opnemen met onze Ledenservice (0900-300 1500, 50 cent per gesprek, maandag-vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.30 uur).