We komen ook op plekken zonder postcode.

Rahima is trots op haar stukje land. Met de steun van ICCO kan zij meer en betere groenten verbouwen. Dat is hard nodig, want in Bangladesh is één op de vier mensen chronisch ondervoed. De groenten van Rahima zijn nu voedzamer en beter van kwaliteit, dankzij de scholing van ICCO. Daarom krijgt ze er op de markt een hogere prijs voor. Ook omdat ze door ICCO in contact wordt gebracht met de juiste marktpartijen. En dat betekent een beter leven en meer toekomstkansen voor haar en haar familie.

Meer, beter, gezonder

Met project PROOFS (Profitable Opportunities for Food Security) werkt ICCO aan voedselzekerheid voor de armen in Bangladesh. Dat begint met de juiste ‘input’ voor boeren, zoals goede zaden en bemesting. Maar ICCO brengt ze ook in contact met inkopers, die de producten voor een betere prijs afnemen. Zo ontstaat een gezonde ‘flow’ van voedzamere gewassen, meer aanbod, meer inkomsten, meer kansen. Rahima voegt daar nog aan toe: “Dankzij het extra geld dat ik verdien, heb ik binnen mijn familie ook meer te vertellen.” 

Sociaal ondernemerschap

Duurzame en eerlijke economische ontwikkeling. Dat is de weg naar een wereld zonder armoede en onrecht. Daarom verbindt ICCO mensen, organisaties en nieuwe ideeën met elkaar. Vanuit kantoren in Afrika, Azië en Latijns Amerika stimuleert ICCO sociaal ondernemerschap. En geeft ondernemende mensen een steuntje in de rug met advies, tijdelijke subsidies, leningen of investeringen.

ICCO ontving sinds 2008 een bijdrage van € 10,6 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij ICCO en 94 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim € 7 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nlLees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.