Deelnemers Postcode Loterij brengen 361,5 miljoen euro bijeen voor goede doelen

Miljoenensteun naar 188 organisaties voor groene en rechtvaardige wereld

Met hun inleg brachten de ruim 3 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij in 2020 maar liefst 361.471.980 euro bij elkaar voor het goede doel. Dit bedrag gaat direct naar 188 goede doelen die vanuit hun eigen missie werken aan een betere wereld. Hiermee levert de Postcode Loterij een impactvolle bijdrage aan een groenere en rechtvaardigere wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. 

Diversiteit

De miljoenen van de Postcode Loterij komen terecht bij een grote diversiteit aan organisaties, die werken aan een betere, groenere en rechtvaardigere wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. Het grootste deel van het bedrag komt terecht bij de meer dan 150 organisaties die een jaarlijkse bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is ongeoormerkt en vrij besteedbaar. Onder meer UNICEF, Stichting AAP, IVN Natuureducatie, KWF Kankerbestrijding en de Dierenbescherming ontvangen een jaarlijkse bijdrage.

Daarnaast ontvangen dit jaar 39 organisaties dit jaar een eenmalige schenking. Zo ontvangt onderzoekscollectief Bellingcat een bijdrage van 1 miljoen euro, voor de uitbreiding van hun belangrijke onderzoek waarbij misstanden aan het licht komen. Ook Stichting DierenLot ontvangt een bijdrage van 1 miljoen euro, waarmee zij de komende jaren nog meer dieren in nood kunnen helpen
 

Beeld Bellingcat.png
Rode Kruis.png

 

Coronacrisis

De coronapandemie leverde het afgelopen jaar extra grote uitdagingen op voor goede doelen in en buiten Nederland. De Postcode Loterij steunde een aantal organisaties extra om hen bij te staan bij het leveren van hun steun aan de samenleving. Onder andere Voedselbanken Nederland, Het Rode Kruisen het Crisisfonds voor Kwetsbare Kinderen Thuis ontvingen extra bijdragen. Ook de ongeoormerkte, jaarlijkse bijdrage die meer dan 150 organisaties ontvingen is in veel gevallen gebruikt voor corona-gerelateerde doeleinden.