Stichting Life Goals

Life Goals Youth 

Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s op maat aan mensen die zijn vastgelopen in het leven, zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden of ex-gedetineerden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. Tot voor kort lag de focus van de stichting op kwetsbare volwassenen. De laatste jaren ontstaat in Nederland een groeiend probleem rond kwetsbare jongeren. Zo constateert het CBS dat er in Nederland rond de 12.000 jongeren dak- en thuisloos zijn. Een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Met de extra loterijbijdrage zet Stichting Life Goals binnen 2 jaar in 10 steden een sportproject op voor 500 jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar die risico lopen om de verkeerde kant op te gaan in het leven. De deelnemers zijn stuk voor stuk in beeld bij hulpverleningsorganisaties zoals het Leger des Heils en worden door hen doorverwezen naar het sportproject Life Goals Youth. Tweemaal per week zijn de deelnemers welkom bij hun lokale sportclub waar ze begeleid worden door Maatschappelijke Sportcoaches. Zij zijn gespecialiseerd in de problematiek van de doelgroep en in staat om via sport positieve gedragsverandering teweeg te brengen. Het teamproces binnen het project zorgt hierbij voor een krachtige leeromgeving gericht op het vergroten van weerbaarheid en zelfregie. 

2020 - Stichting Life Goals: Life Goals Youth

Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 300.000,-