Artsen zonder Grenzen

Doorbraak voor tbc 

Tuberculose is nog steeds ’s werelds meest dodelijke infectieziekte, die jaarlijks ruim 1,5 miljoen slachtoffers maakt. In dit droomfondsproject werkt Artsen zonder Grenzen aan een nieuwe combinatietherapie voor multiresistente tbc die effectiever is en minder bijwerkingen kent. Dit zal een radicaal verschil betekenen voor de kwaliteit van leven en overlevingskans van de 500.000 patiënten die jaarlijks multiresistente tbc ontwikkelen. De Postcode Loterij gaf uit de opbrengst van 2012 een bijdrage van € 6,8 miljoen voor dit droomfondsproject. Het project gaat nu de laatste fase in, waarin het testen van de behandeling wordt afgerond om het bewijs voor succes van de nieuwe aanpak te verzamelen en de resultaten vervolgens te delen. Met de extra loterijbijdrage kan Artsen zonder Grenzen het project naar verwachting in 2023 succesvol afronden.

2021 - Artsen zonder Grenzen: Doorbraak voor tbc

Extra bijdrage 2021
Doorbraak voor tbc
Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 4.000.000,-