Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind

Coronanoodhulp

Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind nemen samen met Augeo Foundation het initiatief om kwetsbare kinderen te helpen aan spullen die nodig zijn om thuis te leren, te spelen of om online contact te hebben met leeftijdsgenootjes. Samen richtten zij direct na de sluiting van de scholen het ‘Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis’ op. In Nederland leven 90.000 kwetsbare kinderen. Daarvan vallen 24.000 thuiswonende kinderen onder een jeugdbeschermings-maatregel, 37.400 kinderen wonen in instellingen, gezinshuizen of pleeggezinnen en 17.800 kinderen in de maatschappelijke (vrouwen)opvang en azc’s. Professionele hulpverleners zoals gezinsvoogden en pleegzorgwerkers schatten op basis van hun expertise in wat een kind nodig heeft en vragen per kind een voucher van 50 euro aan waarmee zij de benodigde producten online aanschaffen. De Nationale Postcode Loterij draagt eenmalig 500.000 euro bij aan het crisisfonds.

2021 - Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind

Extra bijdrage 2021
Coronanoodhulp
Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 500.000,-