Stichting Kinderpostzegels Nederland

Hubhomes: een 'Forever Family' voor pleegkinderen

Jaarlijks worden in Nederland 23.000 kinderen in een pleeggezin opgevangen. Helaas zijn er te weinig beschikbare pleeggezinnen en de gezinnen die er zijn, worden zwaar belast. Om deze gezinnen te ondersteunen gaat Stichting Kinderpostzegels Nederland netwerken creëren waar pleeggezinnen op terug kunnen vallen. Hierbij worden er centrale hubhomes ontwikkeld waar gezinnen samen kunnen komen voor steun, scholing en contact, waardoor minder pleeggezinnen uitvallen en het doorplaatsen van kinderen afneemt.

2021 - Stichting Kinderpostzegels Nederland: Hubhomes: een 'Forever Family' voor pleegkinderen

Extra bijdrage 2021
Hubhomes: een 'Forever Family' voor pleegkinderen
Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.195.000,-