World Fish Migration Foundation 

Voor het op peil houden en herstellen van de visstand is het belangrijk dat vissen via rivieren naar hun paaigebieden kunnen zwemmen. Vaak is dit moeilijk, omdat ze onderweg allemaal belemmeringen tegenkomen zoals sluizen en dammen. WFMF is een Nederlandse organisatie die vissen beschermt door aandacht te vragen voor het belang van vismigratie. WFMF is bijvoorbeeld initiatiefnemer van de jaarlijkse World Fish Migration Day, waarop in 2019 meer dan 3000 organisaties in 60 landen aandacht vroegen voor vismigratie. Ook steunt de organisatie lokale initiatieven in verschillende Europese landen voor het verwijderen van barrières voor vismigratie bij stuwen, sluizen en overbodige dammen. De eenmalige schenking gebruikt de organisatie om dit netwerk de komende drie jaar te versterken.

2021- World Fish Migration Foundation

Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 500.000,-