ActionAid

De stichting ActionAid Nederland, ooit voortgekomen uit het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika, is de Nederlandse tak van een internationale federatie die actief is in 45 landen. Het hoofdkantoor is gezeteld in Johannesburg, Zuid-Afrika. De organisatie heeft een activistische inslag, legt de nadruk op vrouwelijk leiderschap in de gemeenschappen waarin de organisatie aanwezig is en past hierop ook de programma’s aan. ActionAid werkt aan zes thema’s: handel, klimaat, energie en mijnbouw, landbouw en voedselsystemen, humanitair werk en publieke diensten. Met deze schenking wil de stichting vrouwen in Zuid-Afrika steunen om op te komen voor hun rechten tegen de nadelige gevolgen van de mijnbouw van mangaan. Mangaan is een mineraal dat in het westen nodig is voor het maken van elektrische batterijen voor energieopslag en voor elektrische voertuigen, windmolens en zonnepanelen. Het doel is de vrouwen betrekken bij het ontwerp, de besluitvorming en de uitvoering van mijnbouw- en grondstoffenbeleid.

2022 - ActionAid

Project
Vrouwelijk leiderschap versterken
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.000.000,-