Justdiggit

De Nederlandse stichting Justdiggit maakt gebruik van erkende vergroeningstechnieken om uitgedroogd land te herstellen, waaronder het graven van ‘bunds’. Dit zijn halvemaanvormige kuilen om regenwater op te vangen, dat anders over de droge en dorre grond wegspoelt. Ook brengt Justdiggit bomen terug en ontwikkelt de organisatie graszaadbanken. Er zijn sinds de oprichting in 2011 9,15 miljoen bomen teruggebracht, 190.000 bunds gegraven, meer dan 291 miljoen mensen bereikt met be-wustwordingscampagnes, en 180.000 boeren zijn getraind in vergroeningstechnieken. Justdiggit heeft veel donateurs en hierdoor veel draagvlak in Nederland. Met deze eenmalige schenking gaat de organisatie versneld bouwen aan een ‘open source’ platform dat op iedere smartphone te gebruiken is, gebruiksvriendelijk en op maat informatie geeft aan boeren over vergroening in iedere regio in Afrika. Dit kan een doorbraak zijn in het realiseren, schalen en versnellen van vergroening tegen minimale kosten met een maximale opbrengst.

2022 - Justdiggit

Project
Uitgedroogd land herstellen
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.000.000,-