Stichting IPSO

Stichting IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie) is de brancheorganisatie van 75 IPSO inloophuizen in Nederland. In deze inloophuizen kunnen mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden terecht voor informele, psychosociale zorg. Jaarlijks bezoeken ruim 200.000 mensen een IPSO-inloophuis en dagelijks bieden ruim 4.500 deskundig opgeleide vrijwilligers deze vorm van informele zorg. Stichting IPSO wil de ongeoormerkte loterijbijdrage inzetten voor de ondersteuning van de IPSO inloophuizen op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, positionering, profilering en het toewerken naar het realiseren van een structurele toekomstbestendige financieringsmix

2022- Stichting IPSO

Project
ondersteuning van de IPSO inloophuizen
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 800.000,-