Stichting Mainline

Stichting Mainline zet zich al ruim 30 jaar in voor mensen die drugs gebruiken. Deze groep is relatief vaak dakloos, kampt met psychische en sociaal-maatschappelijke problemen en ervaart veel stigma en discriminatie. Dit maakt mensen heel kwetsbaar en moeilijk te bereiken. Mainline bereikt deze mensen op persoonlijk niveau met veldwerk en voorlichting. Het team gaat de straat op en bezoekt opvangvoorzieningen in het hele land. Internationaal werkt Mainline al twintig jaar in verschillende landen, waaronder voor het versterken van de capaciteit van lokale partners in Oost-Europa, Afrika en Azië. Met de eenmalige schenking gaat de organisatie het binnenlands programma verstevigen. Het plan is om het team van veldwerkers uit te breiden, zodat zij meer mensen kunnen bereiken die nu nog buiten de boot vallen, zoals LHBTQI+-personen en jongvolwassenen.

2022- Stichting Mainline

Project
Binnenlands programma verstevigen
Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 500.000,-