2022 - Stichting MS Research

Een kind met MS, een leven uit BALANS

Bij twee tot vier procent van de mensen met Multiple Sclerose (MS) ontstaan de eerste symptomen al op kinderleeftijd. In Nederland zijn dat circa 750 kinderen. Bij kinderen heeft MS een veel agressiever beloop en zijn minder medicijnen beschikbaar. In 2011 heeft MS Research dankzij een extra bijdrage van de VriendenLoterij het Nationaal Kinder MS Centrum gerealiseerd in het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Door de komst van dit centrum kan een snellere en betrouwbaardere diagnose worden gesteld en een behandeling om de ziekte af te remmen worden gestart. MS Research gaat met de extra bijdrage meer evenwicht zoeken tussen aan de ene kant het intensief in kaart brengen van de ziekte, en aan de andere kant het niet te veel belasten van deze kwetsbare groep kinderen.

2022 - Een kind met MS, een leven uit BALANS

Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 660.000