Kansfonds

Aandacht voor zwerfjongeren en kinderen in armoede

Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot om met afzonderlijke projecten op te lossen. Kansfonds geeft een extra stimulans aan de oplossingen voor die problemen door middel van versnellers. De komende jaren zet het fonds de aandacht voor zwerfjongeren en kinderen in armoede in de versnelling.

Zwerfjongeren

In Nederland leven zeker 9000 jongeren zonder vaste woon- en verblijfplaats. Zwerfjongeren. Hun toekomst is vaak uitzichtloos en hun kwetsbaarheid is diepgeworteld. Samen met een diverse groep projectpartners pakt Kansfonds de onderliggende problemen van deze jongeren aan. Zoals gebrek aan zelfvertrouwen, geen uitzicht hebben op een toekomst en onvoldoende levensvaardigheden om de toekomst vorm te geven.

Opgroeien in armoede

Ruim één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zet deze kinderen op enorme achterstand. De projecten binnen de Kansfonds-versneller Opgroeien in armoede helpen om de draagkracht van kind en gezin te vergroten. Om vaardigheden en talenten te ontwikkelen. En het probleem armoede bespreekbaar te maken.

Aandacht voor zwerfjongeren en kinderen in armoede

Project
Kansfonds geeft een extra stimulans aan de oplossingen voor de problemen van zwerfjongeren en kinderen in armoede.