Terre des Hommes

Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

In Nederland is de hulp aan slachtoffers van kinderhandel sterk versnipperd en ontoereikend. Kinderen die met deze traumatische ervaringen kampen, worden van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen niet de hulp die ze zo hard nodig hebben. Fier en Terre des Hommes bundelen daarom kennis en expertise in het nieuwe Centrum Kinderhandel Mensenhandel, dat ook tijdelijke opvang aan slachtoffers biedt. Zo kan de strijd tegen kinderhandel daadkrachtiger en efficiënter plaatsvinden.

Een belangrijk onderdeel van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) project is om te zorgen voor een veilige terugkeer van slachtoffers van mensen en kinderhandel naar hun landen van herkomst. In Guinee hebben we gekeken naar de achtergrond van de slachtoffers die in Nederland terechtkomen, naar de netwerken die er zijn en naar de terugkeermogelijkheden. Met een organisatie in Guinee, die we op onze reis hebben leren kennen, Aguias, hebben we contacten verder uitgebouwd. We willen met hen een opvang uitbouwen in Guinee. Door het uitbreken van de ebola-ramp hebben we ons werk op locatie tijdelijk moeten staken. Zodra de situatie het toelaat vertrekt er iemand om de plannen verder uit te werken. Ondertussen hebben we wekelijks contact en werken we nauw samen in slachtofferkwesties. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel in Leeuwarden is, na een jaar van nieuwbouw, inmiddels geopend en draait op volle toeren. Van het mensenhandelweb, een digitale databank met alle informatie op het gebied van mensen en kinderhandel,  wordt door diverse professionals  in binnen- en buitenland dankbaar gebruik gemaakt.

Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

Project
Centrum Kinderhandel Mensenhandel biedt hulp en tijdelijke opvang aan slachtoffers van kinderhandel. Zo kan de strijd tegen kinderhandel daadkrachtiger en efficiënter plaatsvinden.
Bijzonder project in
2013
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 3.070.000