Natuur & Milieu, IVN

De bij in de hoofdrol

Ook Natuur & Milieu zet zich in voor de wilde bij. Daar waar LandschappenNL zich inzet voor het aanplanten van meer broed- en leefplekken voor de wilde bij, werkt Natuur & Milieu in dit project met gemeentes aan de ontwikkeling en implementatie van bijvriendelijke groenbeheerplannen. Zo wordt bijgedragen aan het versterken en behoud van de broed- en leefplekken zodat het verder uitsterven van wilde bijensoorten tegengegaan wordt.

2017 - Natuur & Milieu, IVN: De bij in de hoofdrol

Project
Tegengaan van het uitsterven van de wilde bij
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.446.000,-