Urgenda

De Klimaatzaak

Urgenda en 900 mede-eisers wonnen 24 juni 2015 de Klimaatzaak en dwingen een strenger klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu in 2020 minimaal 25% CO2-reductie realiseren (t.o.v. 1990) terwijl de huidige ambitie slechts 16% is en Nederland niet op koers ligt. Onhaalbaar of onbetaalbaar zijn klimaatmaatregelen niet. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen. Lees hier meer over de klimaatzaak.

De Klimaatzaak

Project
Een strenger klimaatbeleid afdwingen bij de Nederlandse Staat.
Bijzonder project in
2015 - heden