2020 - De Tijdmachine

Stichting De Tijdmachine organiseert activiteiten voor kwetsbare en eenzame ouderen die zelfstandig wonen of wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hierbij staan de belevingswereld en behoeften van ouderen op de eerste plaats. Doel van de projecten is verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. Met het project ‘Gouwe Ouwe’ neemt de stichting ouderen mee naar hun jongere jaren met een live-muziekevenement. Professionele muzikanten (opgeleid op het conservatorium) gaan tijdens het evenement de verbinding aan met de aanwezige ouderen en doorbreken zo de sleur van alledag. Dit bevordert het groepsgevoel en bereikt ook de kwetsbare ouderen die normaliter niet naar evenementen (kunnen) gaan. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij gaat Stichting De Tijdmachine het project ‘Gouwe Ouwe’ opschalen en professionaliseren met als doel hiermee in twee jaar 8.750 ouderen te bereiken via 125 ‘Gouwe Ouwe’ evenementen in de wijk. Via deelname aan de activiteit in de buurt betrekt de stichting ouderen daarna structureel bij activiteiten in de eigen buurt. 

2020 - De Tijdmachine

Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 200.000,-