Save the Children

Een betere toekomst begint bij Kinderboeken

Door decennialange conflicten en de vernietiging van boeken hebben veel Afghaanse kinderen nog nooit een boek ingezien, terwijl bekend is dat lezen essentieel is voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die van jongs af aan lezen, hebben een groter begrip en een ruimere woordenschat dan niet-lezers. Vaardige lezers kunnen betere keuzes maken voor hun gezondheid, ze ontwikkelen zich sneller, volgen vaak een hogere opleiding en hebben een betere kans op een goede baan.

Save the Children wil met het project ‘Een Betere toekomst begint bij kinderboeken’ de leesvaardigheid van kleuters en jonge kinderen in Afghanistan versterken en bevorderen dat lezen weer onderdeel wordt van de Afghaanse cultuur.

Als onderdeel van het project wordt een divers boekenaanbod gerealiseerd, onder meer door boeken te laten schrijven door winnaars van een schrijfwedstrijd, waarvan vervolgens grote aantallen worden gedrukt en uitgegeven. Om de leescultuur wijdverbreid te herintroduceren ontvangen 3.000 scholen een boekenpakket en worden bij 3.000 families mini-bibliotheekjes ingericht. Verder worden ouders en docenten gestimuleerd om kinderen het belang van lezen bij te brengen. Na het eerste en het tweede jaar van het project zal er onderzoek worden gedaan naar de impact van lezen en naar leesculturen op school en in de thuissituatie.

Een betere toekomst begint bij Kinderboeken

Project
Save the Children wil met dit project de leesvaardigheid van kleuters en jonge kinderen in Afghanistan versterken en bevorderen dat lezen weer onderdeel wordt van de Afghaanse cultuur.
Bijzonder project in
2015
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.090.000