Het Rode Kruis en CARE Nederland

Een Dijk van een Wijk

Orkanen en zware moessonregens veranderen regelmatig grote delen van de Filipijnen in een ravage. In 2014 kregen het Rode Kruis en CARE Nederland van de Nationale Postcode Loterij een extra bijdrage van € 2.153.500 voor het project ‘Een Dijk van een Wijk’ op het zuidelijke eiland Mindanao. Dankzij deze bijdrage zijn de 35.000 inwoners van 150 kwetsbare wijken aan de oevers van de Agusan Rivier nu beter voorbereid op natuurrampen. Samen met de wijkbewoners zijn de risico’s in kaart gebracht en maatregelen genomen. Zo zijn kale berghellingen opnieuw beplant om erosie tegen te gaan, rivieroevers versterkt en dijkjes aangelegd. Ook zijn evacuatieplannen opgesteld en waarschuwingssystemen ontwikkeld. Met als resultaat: 150  ‘dijken van wijken’ met een veiligere toekomst!

Een Dijk van een Wijk

Project
Het versterken en beschermen van lokale gemeenschappen tegen zware tropische stormen en cyclonen.
Bijzonder project in
2011
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.153.500,-