Het Rode Kruis en CARE Nederland

Een Dijk van een Wijk

Meerdere keren per jaar trekken zware tropische stormen en cyclonen over de Filipijnen. Onder invloed van klimaatverandering en door toenemende druk op ecosystemen wordt het voor de bevolking steeds moeilijker om hun leven weer op te bouwen. Het Rode Kruis, CARE en Wetlands International werken sinds 2011 samen om onder andere op de Filipijnen kwetsbare gemeenschappen te versterken en te beschermen. Deze organisaties bundelen de krachten en expertise in een aanpak, waarbij de zorg voor mens en natuur hand in hand gaan.

Met steun van de Nationale Postcode Loterij werken de organisaties de komende drie jaar samen met de 35.000 inwoners van 150 wijken op Mindanao aan rampenpreventie en -voorbereiding. Mindanao is het meest zuidelijke eiland van de Filipijnen en de wijken liggen in het stroomgebied van de Agusan rivier. Hier wonen honderdduizenden mensen en 40% van hen leeft onder de armoedegrens. Samen met de wijkbewoners worden de risico’s in het stroomgebied van de rivier in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het land- en waterbeheer duurzaam te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het herbebossen van berghellingen en het herstellen van moerassen. De wijken worden hiernaast ook geholpen met het maken van evacuatieplannen en het opzetten van waarschuwingssystemen.

Ook in Nederland wordt mensen de kans geboden om hun wijk op een duurzame manier leefbaarder en veiliger te maken. Hiervoor heeft het Rode Kruis samen met Nudge de ‘Dijk van een Wijk’ competitie gelanceerd. Mensen met een idee ter verbetering van hun wijk rond de thema’s energie, groen, water of veiligheid, kunnen zich aanmelden op www.dijkvaneenwijk.org. De winnende wijk ontvangt een geldbedrag van € 10.000,- voor de uitvoering van hun idee.

Een Dijk van een Wijk

Project
Het versterken en beschermen van lokale gemeenschappen tegen zware tropische stormen en cyclonen.
Bijzonder project in
2011
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.153.500,-