Solidaridad

Het gezicht van Ghanees goud

Ghana staat in de top tien van landen die goud exporteren. Dit wordt grotendeels geproduceerd door enkele grote, internationale mijnbouwondernemingen, maar in de kleinschalige goudwinning werken de meeste mensen. Naar schatting zijn 200.000 mensen in Ghana actief in de goudmijnbouw, vaak zonder enige andere bron van inkomsten. Een miljoen mensen is hiervan afhankelijk voor hun bestaan.

In Ghana is de regio Tarkwa een van de regio’s waar de goudwinning zich concentreert. Solidaridad werkt samen met vijf kleinschalige mijnbouwgemeenschappen in deze regio aan een veilige, duurzame manier van goudwinning, waardoor levens van 10.000 gezinsleden in de goudmijnen van Ghana substantieel verbeteren

1500 mijnbouwers op vijf mijnbouwlocaties krijgen trainingen in betere productiemethoden, zodat zij zich kunnen certificeren. In de training leren de mijnbouwers hoe zij hun productie kunnen verhogen en de risico’s voor mens en milieu kunnen beperken. Ook krijgen ze begeleiding bij het vinden van nieuwe afnemers en het afspreken van betere handelscondities. In het trainingsprogramma staan drie thema’s centraal: veilig en verantwoord werken, een betere positie voor kinderen en vrouwen en een zichtbare plek in de keten geven aan mijnbouwers.

Dankzij de steun van de loterij is inmiddels een aantal mijnen klaar voor het verkrijgen van de certificering. Goud uit deze mijnen is dus op een duurzame en eerlijke manier gewonnen. Eerlijk voor mens en milieu.

Het gezicht van Ghanees goud

Project
Gecertificeerde mijnen waar op een duurzame en eerlijke manier wordt gewonnen.
Bijzonder project in
2012
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.720.000