HIER klimaatbureau

Om de klimaattransitie te versnellen worden de komende jaren veel veranderingen doorgevoerd in Nederland. Het is belangrijk dat burgers en bedrijven hierbij meehelpen. In de programma’s HIER Verwarmt, HIER opgewekt en de CO2 Prestatieladder zorgt HIER klimaatbureau ervoor dat burgers en bedrijven op een positieve manier betrokken worden bij concrete oplossingen voor de klimaatproblematiek. De eenmalige bijdrage van de Postcode Loterij zal de organisatie de komende drie jaar gebruiken om ervoor te zorgen dat nog meer burgers en bedrijven meedoen in de transitie naar een duurzamer Nederland.

2019 - HIER klimaatbureau

Project
Transitie naar een duurzamer Nederland
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1 miljoen